Presserende behov for flere tiltag til at reducere omfanget af misligholdte lån

NPLs

EØSU bifalder Kommissionens forslag vedrørende misligholdte lån. Selv om udvalget foreslår, at der foretages en konsekvensanalyse af forslaget til forordning, mener det, at forslagene vil bidrage til at styrke ØMU'en og sikre fremskridt hen imod fuldførelsen af bankunionen.

Der er brug for yderligere tiltag på EU-niveau for at reducere omfanget af misligholdte lån og forhindre en ophobning af disse lån. Det er ligeledes afgørende at fjerne værdiforringede lån fra de finansielle institutioners regnskaber, så man undgår følgevirkningerne af overdreven gældsætning i fremtiden, og det bliver muligt for bankerne at fokusere på udlån til virksomheder og borgere. I fremtiden bør kreditinstitutterne sikre en ansvarlig långivning.

I sin udtalelse om Kommissionens forslag stiller EØSU spørgsmålstegn ved "universalløsningen" og tidsrammen for hensættelser for nye misligholdte lån under forslaget til lovbestemte tilsynsmæssige bagstopperordninger. Anvendelsen af bagstopperordninger bør tage højde for forskellene mellem de nationale civilretter og de civile domstoles sagsbehandlingstid. Den foreslåede tidsramme for hensættelser for nye misligholdte lån kan tvinge bankerne til at sælge dem hurtigt en ulempe for de berørte virksomheder.

Det anbefales derfor i høj grad, at der foretages en vurdering af forslaget til forordnings mulige følger for banker, kreditgivningen til husholdninger, SMV'er og væksten i BNP, så det kan afgøres om forslaget til forordning er hensigtsmæssigt og effektivt.

Kommissionens forslag tilskynder til udvikling af sekundære markeder for misligholdte lån. EØSU mener ikke, at tilsynsmyndighederne bør tilskynde til salg af misligholdte lån på grund af risikoen for, at misligholdte lån sælges til lavere priser på sekundære markeder end den værdi, de kunne nå gennem forvaltning i banker. (jk)