Færdigheds- og kompetencemismatchet: vi taber millioner og vil tabe endnu mere!

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Europas økonomi går hvert år glip af 2 % i produktivitet på grund af færdigheds- og kompetencemismatchet ifølge en nylig undersøgelse, der er blevet foretaget på anmodning af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Dette betyder et tab på seks kroner pr. times arbejde. Situationen vil blive yderligere forværret, hvis der ikke gennemføres reformer.

Ifølge undersøgelsen oplever virksomheder i det meste af EU en stigende mangel på arbejdstagere med passende færdigheder. Inden for visse områder såsom IKT-specialister, læger og STEM-fagene (videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik) samt lærere, sygeplejersker og jordemødre er virkningen allerede tydelig. Endvidere er der mangel på profiler med mellemlang uddannelse, såsom lastvognschauffører, kokke og smede.

Dette fører bl.a. til øgede udgifter til efteruddannelse af medarbejdere, tab af konkurrenceevne og langsommere ansættelsesprocesser. Over 70 % af de virksomheder, der er aktive inden for liberale erhverv og videnskab og teknik, og 67 % af IKT-virksomhederne medgav, at færdigheds- og kompetencemismatchet havde alvorlige konsekvenser for deres HR-politikker.

De undersøgte virksomheder pegede på en utilstrækkelig tradition for livslang læring og om- og opkvalificering som hovedårsagen til færdigheds- og kompetencemismatchet. Det er dem på under 24 og over 65, der er mest alvorligt påvirket af mismatchet. De, der er mindst berørt, er dem på mellem 40 og 54.

Effektive erhvervsuddannelser, styrket livslang læring og effektiv arbejdsformidling er afgørende for at kunne slå bro over kløften, ligesom en bedre færdighedsevaluering er det, så man kan identificere, hvilke færdigheder der bliver brug for i fremtiden.

Træge uddannelsesreformer, en for vidtgående arbejdsmarkedslovgivning, overdreven beskatning af arbejde og vilkårlige lønfastsættelsesmekanismer er politisk betingede årsager til mismatchet. Der skal gennemføres forandringer både af nationale og lokale myndigheder og af de involverede aktører – uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og arbejdstagerne selv.

Undersøgelsen blev udført af Institute for Market Economics på anmodning af EØSU's Arbejdsgivergruppe og kan downloades via: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)