Stop for privatisering af vand, siger EØSU

EØSU finder, at et en ajourføring af drikkevandsdirektivet – efter borgerinitiativet Right2Water – bør baseres på WHO's retningslinjer. Dette bør omfatte adgang til vand som en menneskerettighed. EØSU's udtalelse om drikkevandsdirektivet opfordrer til et stop for privatisering af vand og efterlyser tiltag, der tilskynder folk til at benytte denne begrænsede ressource på velovervejet vis. Udvalget ønsker endvidere, at man forebygger eventuelle problemer i mineralvandsindustrien.

EØSU beklager, at der i Kommissionens forslag ikke er en tydelig anerkendelse af den universelle ret til adgang til drikkevand og sanitet, således som efterlyst af borgerinitiativet og målene for bæredygtig udvikling. WHO's model, som er baseret på en minimumsvandforsyning pr. person om dagen, kan være er en farbar løsning.

"Drikkevand er et primært gode, som har central betydning for ethvert menneskes sundhed, velvære og værdighed, ligesom det er afgørende for økonomisk og produktiv aktivitet. Det bør ikke længere privatiseres", sagde Gerardo Larghi, ordfører for udtalelsen.

Der bør træffes passende foranstaltninger både over for enkeltpersoner og over for industrien og landbruget med henblik på at hindre uforholdsmæssig anvendelse af vand.

Forebyggede tiltag, herunder omstruktureringer af industrien og omskoling af dens arbejdere, skal bidrage til at afbøde de forventede konsekvenser for mineralvandsproducenterne. (sma)