EØSU opfordrer det østrigske EU-formandskab til at bruge sin indflydelse som brobygger til at styrke enheden i Europa.

Migration var et af hovedtemaerne, da Gernot Blümel, den østrigske minister for EU, kunst, kultur og medier, præsenterede Østrigs EU-program under EØSU's plenarforsamling den 11. juli.

"EU kan gå hen og spille fallit, når det gælder migration, Schengen og beskyttelse af de grundlæggende værdier. Vi bør ikke kun stå for et Europa, der beskytter, men for et Europa, der beskytter, fremmer og deler," sagde EØSU's formand Luca Jahier.

Gabriele Bischoff, formand for Arbejdstagergruppen, sagde, at arbejdstagerne støtter et anderledes koncept om et Europa, der beskytter. "Især i en tid med svigtende tillid til EU har borgerne behov for at vide, at Europa kan sikre deres rettigheder og friheder," sagde hun.

Arno Metzler, formand for Gruppen Diversitet Europa, sagde: "Jeg håber, at Østrigs formandskab vil forsvare menneskeligheden og sikre, at vi arbejder sammen. Migration er kun ét aspekt. Vi er nødt til også at samarbejde om andre spørgsmål, herunder digital handel, fri handel, borgerdeltagelse og FFR."

Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, understregede, at Europa også handler om dets værdier, som ikke står til forhandling. Han sagde: "Europa står stadig ved en skillevej. Vi må være på det rene med, hvilken kurs vi lægger. En underminering af Schengen ville få katastrofale følger for erhvervslivet og for borgerne generelt."

Blümel, den østrigske minister, forsvarede de planlagte migrationscentre uden for Europa. "Så længe det stadig er muligt at komme ombord på en båd, som kunne være en billet til Europa, vil der fortsat være mennesker, der omkommer i Middelhavet," sagde han. (sma)