Social- og arbejdsmarkedspolitiske reformer blandt topprioriteterne for Montenegros tiltrædelse af EU

Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og repræsentanter for Montenegros civilsamfund mødtes i Podgorica den 17. juli for at gøre status, diskutere vejen frem for forhandlingerne om Montenegros optagelse i EU og vedtage en fælles erklæring.

Det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro efterlyste en styrket indsats fra den montenegrinske regering med henblik på at opfylde benchmarkene for afslutning af forhandlingskapitlerne, navnlig de foreløbige benchmarks om retsstaten.

Med hensyn til socialpolitik og beskæftigelse understregede det blandede udvalg arbejdsrettens betydning som basis for en strukturel reform af arbejdsmarkedet, som ville være til gavn for den generelle økonomiske og sociale situation i landet. Med henblik på at forberede terrænet for den fri bevægelighed for arbejdstagere opfordrede det blandede udvalg de montenegrinske myndigheder til i god tid at forberede sig på samordningen af de sociale sikringssystemer og på EURES-arbejdsformidlingsnetværket samt på indførelsen af det europæiske sygesikringskort. Med hensyn til situationen i landet for medier og civilsamfundsorganisationer udtrykte det blandede udvalg bekymring over pressefriheden, navnlig når det drejer sig om det nationale offentlige radio- og tv-selskab RTCG.

Næste møde i det blandede udvalg – det tolvte i alt – vil blive afholdt i Bruxelles i anden halvdel af 2018. Det blandede rådgivende udvalg har tolv medlemmer, seks fra hver side, som repræsenterer EØSU og det montenegrinske civilsamfund.(ks)