Genopretning af borgernes tillid og tiltro til EU

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

På et struktureret "brainstorming"-møde tilrettelagt af Gruppen Diversitet Europa under EØSU blev deltagerne tilskyndet til at tænke nyt og komme med idéer, der skal indgå i forslag til Sibiu-topmødet om Europas fremtid.

Arrangementet blev afholdt under overskriften "Genopretning af borgernes tillid og tiltro til EU" og fokuserede på følgende centrale spørgsmål:

  • Hvad bør være EU's overordnede/horisontale prioriteter?
  • Hvordan kan vi genoprette borgernes tillid og tiltro til EU: fremme af en effektiv europæisk socialpolitik, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og forsvar for et retfærdigt migrationssystem?
  • Hvordan kan vi fremme en afbalanceret økonomisk vækst og beskyttelse af rettigheder?
  • Hvordan kan vi sikre et bæredygtigt miljø baseret på partnerskaber?
  • Hvordan kan vi markedsføre og formidle Europa på effektiv vis, samtidig med at sikkerhedsrelaterede bekymringer og populisme imødegås?
  • Hvad ønsker europæerne sig, og hvordan kan EU leve op til forventningerne?

Arrangementet gav startskuddet til Gruppe III's bidrag til EØSU's køreplan Fra Kraków til Sibiu og derudover, et projekt, der blev lanceret af det udvidede formandskab i Kraków, og hvor alle EØSU-organer - de tre grupper, sektionerne, observatorierne og ad hoc-grupperne opfordres til at opstille deres prioriteter for Europas fremtid set i lyset af topmødet i Sibiu i marts 2019.

Under debatten blev der præsenteret en lang række idéer vedrørende unge, bæredygtig udvikling, SMV'er, fred, grundlæggende rettigheder, de liberale erhverv, nye former for samarbejde, lovgivning, gennemsigtighed, social innovation og formidling af Europa.

De specifikke anbefalinger vil blive sammenfattet i en udtømmende liste over prioriteter i nærmeste fremtid. (ih)