Den digitale omstilling bør ske på en socialt og etisk ansvarlig måde

Den digitale omstilling i EU bør være baseret på respekt for europæiske værdier, og den bør ledsages af mere robuste sociale politikker med henblik på at sikre, at ingen lades i stikken. Det europæiske samfund som helhed - arbejdstagere, virksomheder og den brede offentlighed - bør kunne få gavn af det enorme potentiale, som de nye teknologier skaber, fastslog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) på sin plenarforsamling i juli.

I sin udtalelse om EU-modeller for omstillingsledelse i et digitaliseret arbejdsmiljø, der blev udarbejdet på anmodning af det østrigske EU-formandskab, opstiller udvalget en række prioriteter for EU, som skal sikre, at digitaliseringens fordele kan udnyttes fuldt ud. Disse prioriteter omfatter opkvalificering af de europæiske arbejdstagere, styrkelse af de sociale sikringssystemer og sikring af mangfoldighed på arbejdspladsen, således at f.eks. job i den digitale sektor ikke længere hovedsageligt varetages af mænd.

EØSU advarede imidlertid imod, at investeringerne i de sociale politikker kun tegner sig for 0,3 % af de samlede offentlige udgifter i EU og fremhæver, at denne andel bør øges.

Udvalget gentog sin støtte til en strategi for digitalisering, hvor mennesket bevarer kontrollen (human-in-command) og påpegede, at EØSU støtter udviklingen af en socialt ansvarlig kunstig intelligens, der tjener det fælles bedste.

"Manglende gennemsigtighed af, hvordan algoritmer fungerer, og den måde, hvorpå de foretager valg, som undslipper menneskelig kontrol, skaber enorme udfordringer for EU og grobund for grundlæggende spørgsmål om det samfund, vi ønsker at leve i" konkluderede EØSU. (ll)