EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 84
Februar 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier i EØSU: "Det værste for Europa er tavshed"
 • Et brexit uden aftale truer luftfartsindustrien og den kemiske industri
 • EØSU efterlyser juridisk anerkendelse af filantropiske aktiviteter i EU
 • Civilsamfundet ønsker at overvåge EU's frihandelsaftaler mere nøje
Januar 2019
 • "Fortiden er en god lærer, men ikke et bestemmelsessted for fremtiden"
 • Uden migranter vil Europas økonomiske og sociale model være i fare, siger EØSU
 • Gennemførelsen af EU's miljølovgivning skal prioriteres
 • Rumæniens EU-formandskab: en frisk start for det europæiske projekt
Januar 2019
 • Tastes of Danube - Dele brød for at nedbryde barrierer
 • Kvinder, som sigter højt med SWANS
 • Aria Nuova: kulturarv for social inklusion
 • Balkans Beyond Borders: frisættelse af ungdommens kreative kraft for at hele krigens ar
 • Safe Passage: bevarelse af menneskerettighedskulturen
November 2018
 • Kommissær Stylianides: rescEU er blot en første opgradering af EU's civilbeskyttelsesordning
 • EØSUvil have civilsamfundet til at spille en større rolle i EU's optræden udadtil
 • 40 % af EU's budget bør øremærkes til klimaændringer
 • En stærk og velfinansieret fælles landbrugspolitik er helt afgørende
Oktober 2018
 • Projekter fra 27 lande konkurrerer om EØSU's civilsamfundspris 2018
 • EØSU vil arbejde for et ambitiøst EU-budget på mindst 1,3 % af BNI
 • Overvindelse af den kønsbestemte digitale kløft ville øge EU's BNP med 16 mia. EUR
 • Reglerne om forbrugerbeskyttelse bør både beskytte forbrugerne og hjælpe de erhvervsdrivende med at håndtere omvæltningerne som følge af den kraftigt stigende e-handel i Europa
 • Alle former for urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden bør forbydes, og ligeså skal alle aktører beskyttes
August 2018
 • Civilsamfundsprisen 2018: åbent for ansøgninger hele sommeren
 • Energiomstillingens potentielle fordele for Europas regionale økonomier
 • Europa må gøre mere for at beskytte kvinder med handicap
 • Stop for privatisering af vand, siger EØSU
Juli 2018
 • 60-årsjubilaren EØSU lover en afgørende og visionær indsats for et bedre Europa
 • "Direkte betalinger skal kun gå til aktive landbrugere", siger EØSU i sin efterlysning af særlig støtte til unge landbrugere
 • Den Europæiske Union må ikke glemme sine værdier, når den udvikler kunstig intelligens, siger EU's politiske beslutningstagere
 • 27 genanvendte flasker bliver til en t-shirt
 • Civilsamfundsprisen 2018 om identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa
Maj 2018

I dette nummer:

 • rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement i et bæredygtigt Europa
 • Det spanske medlem af EØSU Isabel Caño Aguilar valgt som EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation
 • Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand med ansvar for budget
 • Flere kvinder med lederrolle i EØSU
 • Formandskabet i EØSU – ny organisationsplan
Maj 2018

I dette nummer:

 • Nytænkning med hensyn til plastic – adfærdsændringer kræver en stærk lovgivningsmæssig ramme og brugbare alternativer
 • Den europæiske borgerinitiativdag kræver reel borgerdeltagelse
 • Lærlingeuddannelser af høj kvalitet i Europa – lad lærlingene få ordet
 • Integration af det vestlige Balkan bør fortsat være en topprioritet for EU
April 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures

Pages