EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 81
November 2018
 • Kommissær Stylianides: rescEU er blot en første opgradering af EU's civilbeskyttelsesordning
 • EØSUvil have civilsamfundet til at spille en større rolle i EU's optræden udadtil
 • 40 % af EU's budget bør øremærkes til klimaændringer
 • En stærk og velfinansieret fælles landbrugspolitik er helt afgørende
Oktober 2018
 • Projekter fra 27 lande konkurrerer om EØSU's civilsamfundspris 2018
 • EØSU vil arbejde for et ambitiøst EU-budget på mindst 1,3 % af BNI
 • Overvindelse af den kønsbestemte digitale kløft ville øge EU's BNP med 16 mia. EUR
 • Reglerne om forbrugerbeskyttelse bør både beskytte forbrugerne og hjælpe de erhvervsdrivende med at håndtere omvæltningerne som følge af den kraftigt stigende e-handel i Europa
 • Alle former for urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden bør forbydes, og ligeså skal alle aktører beskyttes
August 2018
 • Civilsamfundsprisen 2018: åbent for ansøgninger hele sommeren
 • Energiomstillingens potentielle fordele for Europas regionale økonomier
 • Europa må gøre mere for at beskytte kvinder med handicap
 • Stop for privatisering af vand, siger EØSU
Juli 2018
 • 60-årsjubilaren EØSU lover en afgørende og visionær indsats for et bedre Europa
 • "Direkte betalinger skal kun gå til aktive landbrugere", siger EØSU i sin efterlysning af særlig støtte til unge landbrugere
 • Den Europæiske Union må ikke glemme sine værdier, når den udvikler kunstig intelligens, siger EU's politiske beslutningstagere
 • 27 genanvendte flasker bliver til en t-shirt
 • Civilsamfundsprisen 2018 om identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa
Maj 2018

I dette nummer:

 • rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement i et bæredygtigt Europa
 • Det spanske medlem af EØSU Isabel Caño Aguilar valgt som EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation
 • Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand med ansvar for budget
 • Flere kvinder med lederrolle i EØSU
 • Formandskabet i EØSU – ny organisationsplan
Maj 2018

I dette nummer:

 • Nytænkning med hensyn til plastic – adfærdsændringer kræver en stærk lovgivningsmæssig ramme og brugbare alternativer
 • Den europæiske borgerinitiativdag kræver reel borgerdeltagelse
 • Lærlingeuddannelser af høj kvalitet i Europa – lad lærlingene få ordet
 • Integration af det vestlige Balkan bør fortsat være en topprioritet for EU
April 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
April 2018

I dette nummer:

 • EØSU støtter kommissær Andrus Ansips oplæg til den kommende strategi for kunstig intelligens
 • "ECI skal blive et effektivt redskab for borgernes deltagelse"
 • Hvis det er forbudt i den virkelige verden, skal det også være forbudt i den virtuelle verden
 • EØSU opfordrer til, at fremdriften i gennemførelsen af bankunionen fastholdes
Marts 2018

I dette nummer:

 • Tyrkiets rolle i flygtningekrisen er af stor betydning, men der er plads til forbedring
 • EU må skride til handling i sektoren for medicinsk teknologi
 • EØSU er blevet opfordret til at deltage i Emmanuel Macrons planlagte høring af de europæiske borgere
Februar 2018

I dette nummer:

 • EØSU opfordrer til en hurtig vedtagelse af Kommissionens forslag om sikring af konkurrencen inden for lufttransport
 • EØSU hører civilsamfundet om cybersikkerhed
 • "Made in Europe" skal have de samme vilkår som konkurrenter på det europæiske marked

Pages