På initiativ af EØSU-medlem Antonello Pezzini var udvalget den 9. juli 2019 vært for en delegation af repræsentanter fra de kinesiske tilsynsorganer.

EØSU's generalsekretær Gianluca Brunetti åbnede mødet, hvor formålet var at drøfte de fremtidige forbindelser mellem EU og Kina inden for sikkerhedsstandardisering af det tekniske samarbejde om elevatorer og rulletrapper. "At styrke forbindelserne mellem Europa og Kina på et så følsomt område er altafgørende, ikke kun for denne specifikke sektor, men også til fordel for industrien generelt," sagde Antonello Pezzini.

Efter besøget i EØSU blev den første aftale om at nedsætte en fælles EU/Kina-arbejdsgruppe underskrevet i Den Internationale Standardiseringsorganisations hovedkvarter i Bruxelles. Det første møde i den fælles arbejdsgruppe skal ifølge planen finde sted i Kina i oktober 2019. (mp)