Europas fremtid – arbejdsgivernes synspunkter

af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Mere konsekvent, mere forenet og mindre bureaukratisk – det er sådan, arbejdsgiverne ser Europas fremtid. Erhvervslivet er fortsat urokkeligt proeuropæisk og ønsker at spille en aktiv rolle i udformningen af Europas fremtid. Deltagerne i konferencen "The Future of Europe – Employers' perspectives" (Europas fremtid – arbejdsgivernes synspunkter) i Madrid, Spanien, kom med konkrete eksempler på mangler i EU og formulerede løsninger for fremtiden.

Hvis vi glemmer de europæiske værdier, vil vi miste EU, sagde Jose Vincente Gonzalez, næstformanden for sammenslutningen af arbejdsgivere og virksomheder i Spanien (CEOE), i sin åbningstale. Europas fremtid skal ses i en global sammenhæng. Geopolitiske ændringer – som f.eks. USA's politik og migrationsstrømmene – skal håndteres.

Den Europæiske Union slingrer fra krise til krise, men især i dag, hvor den verdensorden, vi kender, gennemgår en radikal forandring, skal vi holde sammen og tage ambitiøse og modige initiativer. Arbejdsgiverne udgør en løsning, ikke et problem, sagde Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen. Vi må ikke være bange for at videreudvikle et forenet Europa eller for at handle i fællesskab og solidaritet. Vi skal heller ikke være bange for højt og tydeligt at sige, hvad virksomhederne har brug for for at kunne operere.

Debatten fokuserede på to aspekter af Europas fremtid – det indre marked og Den Økonomiske og Monetære Union. Overregulering er fortsat en udfordring for de europæiske virksomheder. I mange sektorer skal der i betragtning af den igangværende digitalisering gennemføres omfattende ændringer i forretningsmodellerne, for at man kan forblive konkurrencedygtig. Deltagerne i panelet om Den Økonomiske og Monetære Union var enige om, at de ØMU-reformer, der er blevet lanceret efter krisen, er et skridt i den rigtige retning, men samtidig er for langsomme og ikke tilstrækkeligt ambitiøse.

Medlemmerne af Arbejdsgivergruppen havde tillige den ære at møde Ana Pastor, formand for "Congreso de los Deputados" – det spanske parlament – og forelægge hende konklusionerne fra konferencen. Arrangement var organiseret i fællesskab af sammenslutningen af arbejdsgivere og virksomheder i Spanien (CEOE) og Arbejdsgivergruppen i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. (lj)