Lad os beskytte diversiteten

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Jeg har besøgt Auschwitz-Birkenau adskillige gange og er hver gang blevet overvældet af de rædsler og den umenneskelighed, som mennesket er i stand til at byde sine medmennesker. Hvert besøg har imidlertid også vækket nye følelser. Måske kunne det forventes, og man kan håbe, at EØSU's udvidede formandskabs besøg i koncentrationslejrene den 12. juni fik os til at gøre os nogle tanker, ikke blot over fortiden, men også i høj grad over nutiden og fremtiden.

Populistiske og nationalistiske holdninger udgør i dag en stor udfordring for Europa. Tænk blot på de nylige valg i Ungarn, Italien, Østrig, Tyskland og Slovenien. Den populistiske røst i EU's medlemsstater er steget fra et gennemsnit på 8,5 % i 2000 til over 24 % nu, hvor den er på sit højeste. Der er ingen tvivl om, at man skal sætte EU og Unionens værdier i centrum, hvis man vil modvirke disse tiltagende tendenser. EU kan som institution imidlertid ikke komme med alle løsningerne. Der er også brug for en øget indsats fra de europæiske borgere og det organiserede civilsamfunds side, så man kan nå ud til og indgå i en dialog med de personer, som lader sig lokke af ekstremisme – og medvirke til at skabe fornyet balance mellem vores samfund og de politiske systemer.

I Gruppen Diversitet Europa tager vi denne rolle meget seriøst. Vi har et ansvar, og ved hjælp af gruppens ekspertise og kreativitet vil vi fortsat bidrage til et fredeligt og bæredygtigt Europa og skabe balance mellem de socioøkonomiske fremskridt og bekæmpelsen af fattigdom under hensyntagen til miljøet. Det er vores landbrugere, miljøforkæmpere, SMV'er, personer fra de liberale erhverv, forbrugere, organisationer for handicappede og ældre osv., som vil "tale" med og til de europæiske borgere. Det vil de gøre i forbindelse med udvalgets daglige arbejde, men også ved aktivt at bidrage til udkastet til EØSU's køreplan "Fra Kraków til Sibiu og derudover", der har til formål at skitsere civilsamfundets vision for morgendagens Europa. Vi må heller ikke glemme gruppens konference i oktober i Østrig, som vil omhandle emnet "Kan økonomiske fremskridt og social stabilitet kurere EU-skepsis?" For Europa står først og fremmest for gensidig respekt og beskyttelse af diversiteten. En diversitet, der begynder med vores egen gruppe, Gruppen Diversitet Europa.

Arno Metzler

Formand for Gruppen Diversitet Europa (Gruppe III)