Finansielle tjenesteydelser til forbrugere: EØSU finder støtte til sine synspunkter ved lokalt arrangement i Spanien

Behovet for at styrke forbrugernes tillid til grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser i Europa med henblik på at øge deres andel, som for øjeblikket kun er på 7 %, blev understreget på en konference organiseret af EØSU-medlem Carlos Trias Pintó på Kommissionens repræsentation i Madrid den 24. maj. Medlem af Europa-Parlamentet Othman Karas meddelte, at Europa-Parlamentet vil formidle nogle af EØSU's vigtigste forslag videre i sin reaktion på Kommissionens forslag til handlingsplan for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

Konferencen med titlen Udfordringer i den nye digitale kontekst: udbudskvalitet, tilgængelighed, fair konkurrence og forbrugerbeskyttelse havde til formål at henlede opmærksomheden på EØSU's udtalelse om finansielle tjenesteydelser til forbrugerne, der blev vedtaget i september 2017.

EØSU-medlem Bernardo Hernández Bataller var ordstyrer ved arrangementet, og både udtalelsens ordfører Michael Ikrath og medordfører Carlos Trias Pintó tog ordet. Blandt de øvrige talere var Europa-Parlamentsmedlemmerne Othman Karas og Jonas Fernández Álvarez, medlemmer af Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), Manuel Pardos, formand for forbrugerorganisationen Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Fernando Tejada de la Fuente, den spanske nationalbank, og Jose Luis Martínez Campuzano, talsmand for den spanske banksammenslutning (AEB).

Forbrugerne bør kunne vælge de bedste og mest innovative finansielle produkter på tværs af grænserne, sagde Michael Ikrath og fremhævede, at markedet for finansielle tjenesteydelser i EU stadig er fragmenteret og meget langt fra at være harmoniseret. Traditionelle detailbanker, navnlig regionale og lokale banker, udgør et vigtigt mellemled i opbygningen af forbrugertillid sagde han, idet de traditionelt set har nydt godt af en høj grad af tillid hos forbrugerne i EU, der forholdsvis sjældent skifter bank.

Det vil være nødvendigt at harmonisere kriterierne for kreditværdighed for at løse problemet med "låneshopping", hvor låntagere optager forbrugslån på tværs af landegrænser, som ikke er tilgængelige for dem hjemme, og dermed udsætter sig selv for en høj risiko for overdreven gældsætning. Forbrugerinsolvens må minimeres ved hjælp af lovgivning, sagde Carlos Trias Pintó, som ligeledes fremhævede risiciene ved alternative digitale valutaer som bitcoin, cybervalutaer og blockchainteknologi hvad angår underminering af sikkerhed, databeskyttelse og forbrugertillid.

Othman Karas støttede EØSU's udtalelse og meddelte, at nogle af udvalgets forslag vil blive formidlet videre i Europa-Parlamentets betænkning, især:

  • behovet for at sikre, at skatteordningerne for produkter og tjenesteydelser ikke længere er en hindring for fair konkurrence;
  • Kommissionen bør – ved siden af de forbrugerprodukter, der allerede er beskrevet i handlingsplanen – definere yderligere "flagskibsprodukter", som er enkle og har samme karakteristika og dermed er sammenlignelige og gennemsigtige;
  • der bør indføres uafhængige og certificerede sammenligningsredskaber for forskellige finansielle produkter;
  • IT-giganter som Google, Apple m.fl. bør følge forbrugerbeskyttelsesreglerne. (dm)