Investering i højtydende databehandling vil gavne vores velfærd og konkurrenceevne og fremme beskæftigelsen

EØSU støtter Kommissionens initiativ til oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling, og fremhæver, at denne nøgleteknologi vil bidrage til at tackle de store udfordringer, samfundet står over for i dag, og i sidste ende gavne vores velfærd og konkurrenceevne og fremme beskæftigelsen.

I den udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen den 23. maj 2018, og som var udarbejdet af Ulrich Samm og Antonio Longo, understreger udvalget, at fællesforetagendet EuroHPC helt klart vil tilføre EU's digitale suverænitet og uafhængighed en merværdi, gøre EU til en nøgleaktør i den digitale udvikling og have en direkte indvirkning på konkurrenceevne og livskvalitet.

"Startinvesteringen på 1 mia. EUR til erhvervelse og drift af supercomputere i verdensklasse er væsentlig, men ikke videre ambitiøs, navnlig ikke hvis man sammenligner med de to andre centrale aktører – USA og Kina", sagde Ulrich Samm. "Der er brug for en yderligere indsats fra EU's side, der kan stå mål med vores globale konkurrenters indsats," tilføjede han. Det vil navnlig være nødvendigt med væsentligt større investeringer i EU's medlemsstater kombineret med et stærkt europæisk forsknings- og innovationsprogram for at fastholde et verdensklasseniveau inden for HPC-applikationer.

EØSU anbefaler endvidere, at digitaliseringsprocessens sociale dimension styrkes mest muligt inden for rammerne af den europæiske sociale søjle ved at fastlægge en række samfundsmæssige udfordringer, der skal tackles ved hjælp af den nye digitale infrastruktur. "Indførelsen og anvendelsen af højtydende maskiner skal have en tydelig og målbar positiv indvirkning på alle EU-borgeres dagligdag," sagde Antonio Longo. "Derfor opfordrer vi også til, at der fastlægges en kommunikationsstrategi på EU-plan, der skal sikre, at borgerne og erhvervslivet informeres om dette nye initiativ." (mp)