Det østrigske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union 2018

Fra den 1. juli til den 31. december 2018 varetager Østrig formandskabet for Rådet for den Europæiske Union. "Et Europa der beskytter", er det motto, som forbundskansler Sebastian Kurz' regering har valgt. Formandskabets program omfatter bl.a. sikkerhed og migration, opretholdelse af konkurrenceevnen gennem digitalisering, stabilitet i naboområdet og tilnærmelse af det vestlige Balkan til EU. Formandskabet vil videreføre forhandlingerne om brexit. Inden Storbritannien kan træde endeligt ud af EU den 29. marts 2019, skal alle de nationale parlamenter i medlemsstaterne ratificere en endelig aftale om brexit. EU's formandskab vil også fortsætte forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Østrigs minister for europæiske anliggender Gernot Blümel vil være EØSU's gæst ved plenarforsamlingen i juli (11.-12. juli 2018), hvor han vil fremlægge formandskabets arbejdsprogram og svare på spørgsmål fra EØSU's medlemmer. (eh)