Udfasningen af kul i Europas regioner: EØSU kigger nærmere på Tyskland

Den første rundbordsdiskussion om kulregioner under omstilling blev holdt den 29. maj 2018 i Grevenbroich i Tyskland. Sammen med EØSU's medlemmer og en repræsentant fra Kommissionen deltog en række lokale aktører i debatten.

Talerne redegjorde for situationen i mineområdet ved Rhinen, som berøres af en række strukturelle ændringer. Deltagerne understregede, at der er brug for en forebyggende strategi og forberedelse forud for omstillingen. At skabe alternativer til kul er en stor udfordring og et af de vigtigste mål for regionen, hvis den skal forblive en central spiller inden for sikker energiforsyning i Tyskland.

Kommunerne spiller en vigtig rolle, når det gælder om at oplyse borgerne og hjælpe dem med at forstå situationen. Talerne fremhævede, at nøglen til at nå målene ligger i at sikre et fleksibelt system, og at det er vigtigt at se på både tværregionalle, tværindustrielle og tværsektorielle aspekter.

Energiforsyning er den allervigtigste del af alle forsyningsnet, men forbindelserne mellem de forskellige sektorer – f.eks. plastic, trafik, gasproduktion – kan sikre forsyningssikkerheden. Der blev præsenteret en række projekter om uddannelse og erhvervsuddannelse samt decentraliseret energiforvaltning. Efter debatten besøgte deltagerne Garzweiler åbne minebrud. (sma)