EØSU's finske medlem Pirkko Raunemaa modtager tolkenes 2018-pris som "Årets delegerede"

Pirkko Rauneamaa, finsk medlem af Gruppen Diversitet Europa i EØSU, fik af Kommissionens finske tolke den 23. maj overrakt 2018-prisen som "Årets delegerede".

Prisen blev oprettet for at vise anerkendelse til finske delegerede, der taler finsk under møder i EU, forsvarer det finske sprogs rolle og aktivt samarbejder med tolkene for at bidrage til at sikre, at tolkningen af deres taler har høj kvalitet.

Pirkko Raunemaa har været medlem af EØSU siden 2006. I løbet af sin karriere inden for fødevaresikkerhed har hun repræsenteret Finland i mange internationale fora, herunder FN's Codex Alimentarius-komité og EFSA's bestyrelse.

På fotoet ses fra venstre mod højre: EØSU-medlem Pirkko Raunemaa og de finske tolke Veijo Kruth og Tarja Kallio