Civilsamfundsprisen 2018 om identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa

Den globale udvikling i de senere år har sat det europæiske projekt på en prøve. Befolkningerne og alle myndighedsniveauer har ikke været forberedte på den interne splittelse, de negative holdninger og en voldsomt forøget migration, hvilket har ført til en nationalistisk retorik og presset den gensidige solidaritet til det yderste. I denne situation har civilsamfundsorganisationer spillet en central rolle i at fremhæve det potentiale, der ligger i Europas kulturarv, styrke identiteter og fællesskaber og fremme mangfoldighedens enorme potentiale, som er grundlaget for Europas historie.

EØSU's civilsamfundspris 2018 vil belønne innovative initiativer, som har ydet et betydeligt bidrag til håndteringen af følgende udfordringer:

  • styrke kendskabet til de mange facetter af europæisk identitet og den rigdom, der ligger deri
  • udnytte det fulde potentiale i Europas kulturelle rigdom
  • lette adgangen til den europæiske kulturarv
  • fremme europæiske værdier som respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettigheder, frihed, demokrati, lighed og retsstaten.

En samlet præmiesum på 50.000 EUR vil blive tildelt op til fem vindere. Ansøgningsfristen er 7. september 2018, og prisoverrækkelsen finder sted den 13. december 2018 i Bruxelles. EØSU's civilsamfundspris kan tildeles alle civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i Den Europæiske Union, og som er aktive på lokalt, nationalt, regionalt eller europæisk plan. Den kan tillige tildeles enkeltpersoner.

En udtømmende liste over betingelser samt onlineansøgningsformularen kan findes her. (ll)