Græsrøddernes holdning – afsnit 8: Når arbejdslivet kollapser

Da covid-19 ramte Europa, bragte det ikke bare hospitalerne på sammenbruddets rand, men skabte kaos på mange forskellige fronter: det europæiske BNP faldt, industriproduktionen styrtdykkede, og tusindvis af mennesker mistede deres job. Og fremtiden ser heller ikke rosenrød ud. I afsnit 8 – "Når arbejdslivet kollapser" – ser vi på, hvad EU kunne gøre med hensyn til beskæftigelsen, som er et område, hvor det har begrænsede beføjelser. Vi taler med professor Caroline de la Porte fra Copenhagen Business School, som giver os et indblik i beskæftigelsesretningslinjerne – et værktøj, som giver EU mulighed for at hjælpe med at koordinere medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker. EØSU-medlem Ellen Nygren fortæller os om EØSU's forslag til, hvordan beskæftigelsesretningslinjerne skal revideres i lyset af covid-19-krisen for at garantere, at medlemsstaterne bl.a. hjælper de selvstændige i Europa – som f.eks. den portugisiske musiker, Tiago Rodrigues. Han fortæller os sin historie om, hvordan han og hans 5EX Band blev arbejdsløse fra den ene dag til den anden.

Tegn...

Vores rubrik "Tegn..." har udviklet sig til en farverig samling af fortællinger, præget af følelser, iagttagelser og tanker om livet, og tiden som går. Beretningerne fra EØSU's medlemmer viser, at denne lange og svære kriseperiode ikke er en tid, vi kommer til at glemme igen lige med det samme. Vi vil gerne rette en stor tak til alle de medlemmer, som har delt deres tanker med vores læsere i denne vanskelige tid.

Tak til Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskiené, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt, Cristian Pîrvulescu.

Alle disse artikler kan findes ved at klikke på følgende link: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Tilgængelige sprog:

Leder

CIVILSOLIDARITETSPRISEN – EN PRIS TIL DE BEDSTE IBLANDT OS

Kære læsere

Det er igen den tid på året, hvor EØSU burde lancere sin højt profilerede civilsamfundspris for at belønne helt særlige projekter iværksat af civilsamfundet og enkeltpersoner, som har fremmet vores fælles europæiske værdier og styrket vores europæiske identitet. Hvert år vælger vi et vigtigt tema for prisen og fejrer civilsamfundets bedrifter inden for det pågældende område. I 2019 blev vinderne af den 11. civilsamfundspris belønnet for at have gjort en særlig indsats for at fremme kvinders indflydelse og ligestillingen mellem kønnene.

Vigtige datoer

Den 28. august 2020, Bruxelles, Belgien

Offentlig høring
Bedste praksis inden for mangfoldighedsforvaltning og fremtiden for EU's mangfoldighedspolitikker for migranter og etniske minoriteter

Den 8. september 2020, Bruxelles, Belgien

Offentlig høring
Retsstaten og dens betydning for økonomisk vækst


Den 15.-16. juli 2020, Bruxelles, Belgien

EØSU's plenarforsamling

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Alle medlemslande skal have lige adgang til vacciner og diagnostiske test

Det var ikke særlig svært for mig at blive hjemme under den nylige lockdown. Der var en række ting,
som jeg havde udsat at gøre i årevis, så nu havde jeg chancen for at gå i gang, og
jeg var glad for at få mulighed for at få styr på dem. De familiefotos og minder, som jeg havde taget med fra vores forældres huse, var blevet blandet sammen, så jeg begyndte at sortere dem.

Det var meget følelsesladet at gå igennem dem på den måde. Jeg holdt mig beskæftiget med aktiviteter, jeg havde savnet såsom håndarbejde, bagning, madlavning, fremstilling af traditionel græsk likør og marmelade og syltning - ting jeg normalt ikke har tid til, når jeg forsøger at følge med den travle hverdag på mit arbejde.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Fra Vinterkrigen til poesi

Det var 80-året for afslutningen af Vinterkrigen mellem Sovjetunionen og Finland. Den nationale mindehøjtid var blevet aflyst på grund af coronavirus, men klokkerne ringede kl. 11.00 i alle lutherske, ortodokse og katolske kirker i hele landet. Jeg gik udenfor for at lytte til deres kimen og så Helsinki ligge næsten øde hen.

Sofia Björnsson: Solidaritet mellem landbrugere i Sverige

Jeg arbejder for sammenslutningen af svenske landbrugere (LRF), og i begyndelsen af pandemien arbejdede vi meget hårdt for at sikre fødevareforsyningen.

Irini Pari: "Krisen har endnu en gang vist os, at vores fremtid er indbyrdes forbundet"

Mens jeg skriver denne beretning, er samfundet langsomt ved at blive åbnet op igen, og en række spørgsmål trænger sig på: Hvilken verden træder vi nu ind i? Hvilke mærker eller ar vil epidemien efterlade på vores økonomi, vores samfund og vores liv? Har vi lært noget, og vil vi gøre noget anderledes?

Tatjana Babrauskienė: "Hvis der er kommet én god ting ud af denne nedlukning, er det, at den har givet os tid til at lade batterierne op og tænke over, hvor vigtige vores relationer til andre er."

Tatjana Babrauskienė er litauisk medlem af EØSU og af den litauiske fagforening for uddannelse og forskning. EØSU har bedt hende om at dele sine tanker om covid-19 set i et litauisk perspektiv.

 

Reet Teder: "Det er godt at være tilbage"

Da krisen begyndte i midten af marts, var hele situationen fuldstændig unik og utrolig. Næsten alt blev lukket ned overalt i Europa, og ingen vidste på det tidspunkt, om en nedlukning rent faktisk ville hjælpe eller ej. Det vigtigste var at redde liv, og det blev på bekostning af økonomien.

Peter Schmidt: "Vi er nødt til at omstille os til en velfærdsøkonomi"

Den tyske fagforeningsmand Peter Schmidt giver os et indblik i de udfordringer, som de tyske fagforeninger står over for, med orlovsordninger og afskedigelser på den ene side og arbejdstagere i kritiske funktioner, som sætter deres sikkerhed på spil, på den anden side.

Kinga Joó: familien sidder inde med nøglen til at styrke samfundets immunsystem

Den 10. marts blev det blandede rådgivende udvalg EU/Serbiens møde afholdt i Bruxelles i en underlig, trykket stemning. Da mødet var slut, havde alle travlt med at komme afsted igen. Da jeg tog hjem, vidste jeg, at Europa stod over for en enorm omvæltning, og jeg havde på fornemmelsen, at det ville blive min sidste flyvetur i lang tid. I Ungarn var perioden især præget af usikkerhed og vantro i befolkningen. Situationens alvor gik først rigtigt op for de fleste ungarere, da regeringen meddelte, at de planlagte festligheder i forbindelse med nationaldagen den 15. marts var aflyst.

Philip von Brockdorff: Fordelene og ulemperne ved at flytte livet online

Nedlukningen var en blandet oplevelse, vil jeg mene. På den ene side har jeg ved at arbejde hjemmefra haft mere tid til min familie end nogensinde før. På den anden side har jeg været nødt til at omdanne et værelse i mit hjem til kontor. Det har til tider været frustrerende at tilbringe så mange timer derhjemme, så jeg har forsøgt at bruge tid på min yndlingshobby: at lytte til musik på mit hi-fi-system.

Michalis Antoniou: Cyperns arbejdsgiver- og industriforbunds erfaringer og rolle under covid-19-pandemien

I sin tale til nationen den 15. marts annoncerede Cyperns præsident forebyggende foranstaltninger, som lukkede landet og store dele af økonomien ned. Budskabet var, at alvorlige økonomiske vanskeligheder var nært forestående, og at vi alle måtte forberede os på konsekvenserne.

Gunta Anča: "En krise er en fantastisk mulighed for at finde frem til de svageste led".

Nedlukningen var en mærkelig tid, hvor man lærte sig selv bedre at kende. På den ene side var det som en drøm, der gik i opfyldelse... at kunne blive hjemme og have tid til at gøre alt det, jeg altid har haft lyst til, men aldrig har haft tid til. På den anden side fik det mig til at indse, hvor vigtigt det er for os mennesker at omgås hinanden - at mødes, tale med hinanden, røre ved hinanden, se andre mennesker i virkeligheden og ikke kun på en skærm. Og hvor svært det er at leve uden alt dette.

Cristian Pîrvulescu: Tiden med nedlukning? Mere arbejde, mere stress, mindre hvile

Hvordan var de to måneder med nedlukning i Bukarest? Mærkelige! Rumænien iværksatte de første foranstaltninger den 15. marts, og fra den 18. marts havde alle pligt til at blive hjemme. Inden den 15. marts var det kun en anbefaling, som alt for få valgte at følge, hvilket medførte en høj risiko for spredning af epidemien. Og den tvungne isolation varede indtil den 15. maj, hvor undtagelsestilstanden blev erstattet af et alarmberedskab. Men der var ikke tale om ferie! Tværtimod arbejdede jeg hårdere med en onlineaktivitet på mere end 12 og til tider helt op til 16 timer om dagen med kurser og aktiviteter på universitets platform, deltagelse i tv-udsendelser, interviews, møder og webinarer.

EØSU-nyt

EØSU vil tildele civilsolidaritetspris til projekter, der bekæmper coronavirus i medlemsstaterne og i UK

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har lanceret en civilsolidaritetspris for at belønne initiativer, der iværksættes af enkeltpersoner, civilsamfundsorganisationer og privatejede virksomheder i EU og UK med det formål at bekæmpe covid-19 og afbøde pandemiens ødelæggende virkninger.

Nu overtager Tyskland EU-formandskabet, og forventningerne er høje

Den 1. juli overtog Tyskland roret fra Kroatien og står nu i spidsen for Rådet for Den Europæiske Union. Der vil højst sandsynligt blive tale om Tysklands mest udfordrende formandskabsperiode til dato, nu hvor Europa står over for den største økonomiske, sociale og sundhedsmæssige krise i nyere tid. 

EØSU's bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2021 – Et første skridt hen imod et mere bæredygtigt og fair samfund

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vedtog på plenarforsamlingen i juli en resolution om udvalgets bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2021. I dokumentet hilses Kommissionens forslag til overvindelse af covid-19-krisen velkommen, og det kommende år betragtes som en mulighed for at omstrukturere og forbedre EU's økonomi og samfund.

EØSU drøfter migration med kommissæren for fremme af vores europæiske levevis

På sin plenarforsamling i juli var EØSU vært for en debat med Kommissionens næstformand Margaritis Schinas, som fremlagde en række kommende initativer inden for sin portefølje for "fremme af vores europæiske levevis". Nogle af disse initiativer var den nye pagt om migration og asyl, dagsordenen for færdigheder, EU-handlingsprogram for sundhed og den nye strategi for sikkerhedsunionen.

EØSU's formand Luca Jahier lover kommissær Gentiloni fuld støtte til Kommissionens covid-19-genopretningspakke inden EU-topmødet

Formand Luca Jahier kritiserede Det Europæiske Råds nylige forslag om at give de nationale regeringer vetoret over et lands reformprogrammer. Under en debat med kommissæren for økonomi, Paolo Gentiloni, på EØSU's plenarforsamling sagde Luca Jahier, at hele udvalget stod bag Kommissionen.

Indsatsen mod coronavirus: EØSU opfordrer til, at EU's genopretningsplan vedtages hurtigst muligt

EU er nødt til at yde en større indsats for at få medlemslandene helskindet igennem coronapandemien, og det skal gå stærkt. Det skal ske i en ånd af solidaritet og med en ambitiøs vision for Europas fremtid. I tre udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i juli, samt et holdningsdokument, bakker udvalget op om en hurtig vedtagelse af Kommissionens forslag om en genopretning, herunder det reviderede EU-budget for 2021-2027.

EU har brug for Robert Schumans politiske mod

Robert Schumanerklæringen minder os om - 70 år senere - at det kræver politisk mod og visioner, hvis man vil skabe forandring og ændre historiens gang.

EØSU lancerer websiderne "Civilsamfundet mod covid-19"

"Civilsamfundet mod covid-19" er et nyt særligt afsnit på EØSU's websted, som indeholder over 50 beretninger om genopretning, solidaritet og konkrete tiltag i forbindelse med coronavirusudbruddet. Siderne blev lanceret den 2. juli 2020 og indeholder også artikler om EØSU-medlemmers initiativer til at håndtere covid-19-krisen gennem deres lokale organisationer i medlemslandene.

Maskindirektivet: det bør forbedres, men ikke ændres, siger EØSU

På sin plenarforsamling i juni vedtog EØSU en informationsrapport om revisionen af maskindirektivet. EØSU's medlemmer bifaldt Kommissionens igangværende bestræbelser på at forbedre direktiv 2006/42/EF, som er et meget vigtigt og velfungerende instrument for den europæiske industri, men bemærkede samtidig, at radikale ændringer af direktivet ville have en meget negativ effekt og burde undgås.

EØSU foreslår, at der oprettes en ekstraordinær fond til støtte for landbrugssektoren som reaktion på covid-19-pandemien.

EØSU glæder sig over den nye foranstaltning, som Kommissionen har foreslået med henblik på at støtte de landbrugsbedrifter og SMV'er i landbrugsfødevaresektoren, der kæmper med likviditetsproblemer, og sikre deres økonomiske overlevelse under krisen. Udvalget mener imidlertid, at Kommissionen bør oprette en ekstraordinær fond til at gennemføre foranstaltningen.

Nyt fra grupperne

Brev fra arbejdsgiverne i EØSU til Det Europæiske Råd: Virksomhederne spiller en væsentlig rolle med hensyn til at få EU helskindet gennem coronakrisen

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Da det er yderst presserende at få gjort noget ved de økonomiske konsekvenser af coronakrisen, har Arbejdsgivergruppen i et brev, der er blevet sendt til alle EU's stats- og regeringschefer, efterlyst hurtige og ambitiøse foranstaltninger. Kun gennem et samarbejde mellem medlemsstaterne kan genopretnings- og genopbygningsforanstaltningerne bidrage til, at EU og dermed borgerne og virksomhederne får succes på langt sigt.

EU står ved en skillevej: det tyske formandskab og genopretningen og genopbygningen af Europa

Af Arbejdstagergruppen

Tyskland har overtaget formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union på et kritisk tidspunkt for Europa, hvor Unionen står ved en skillevej. Vi er ramt af den mest brutale krise i fredstid inden for de sidste 90 år med mere end hundrede tusind dødsfald i Europa alene og massive økonomiske chok, for slet ikke at tale om usikkerheden i forhold til, om der kommer flere bølger af pandemien. Under de hårde måneder med nedlukning var det sundhedspersonalet, men også personer, der leverer varer, arbejder i supermarkeder og inden for sanitet – job, som ofte er usikre og underbetalt — der tog det største slæb med at holde vores lande i gang.

Civilsamfundsorganisationer hjælper flygtninge og migranter i Europa

Af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Den 22. juni afholdt EØSU's Gruppe Diversitet Europa en konference med titlen "Civilsamfundsorganisationer hjælper flygtninge og migranter i Europa" som en kombination af fjerndeltagelse og fysisk tilstedeværelse.