Medier bør ophøre med at anskue handicap som et velgørenhedsanliggende

Europæiske medier – har med deres ofte endimensionelle eller medlidende fremstilling af personer med handicap spækket med myter og misforståelser og deres stadig utilstrækkelige tilbud af nyheder og underholdning, der lever helt op til kriteriet om fuld tilgængelighed – fortsat lang vej at gå, før de formidler handicapområdet på korrekt og inkluderende vis.

Den centrale rolle, som medier spiller for at øge bevidstheden om rettigheder for personer med handicap og bekæmpe den stigmatisering og de fordomme mod personer med handicap, som stadig gennemstrømmer det europæiske samfund, var hovedemnet på den høring om formidling af rettigheder for personer med handicap, der blev afholdt i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) den 28. juni i Bruxelles.

"Kommunikation om rettigheder for personer med handicap bør ses som en vigtig del af det bredere spørgsmål om, hvordan vi portrætterer diversiteten i vores samfund som helhed. Dette er epicentret for vores demokratiske værdier. Dette vil blive et af de vigtigste emner i de kommende år," sagde EØSU-medlem Ioannis Vardakastanis, da han åbnede arrangementet.

Høringen havde deltagelse af EØSU-medlemmer og repræsentanter fra forskellige ikkestatslige organisationer, der støtter personer med handicap. Den Europæiske Radiounion (EBU) og instituttet for mediediversitet (MDI), en medievagthund, der fremmer ansvarlig mediedækning af diversitet, var også repræsenteret. (ll)