EØSU vil støtte det finske formandskabs klimaindsats

At forpligte EU til en betydelig reduktion af emissionerne med henblik på at opnå klimaneutralitet i 2050 er hovedformålet for Finlands EU-formandskab, der blev indledt den 1. juli. EØSU vil støtte formandskabets klimaindsats og videreføre sit eget arbejde med at tilvejebringe en gunstig EU-ramme for klimainitiativer fra borgere og lokalsamfund.

De øvrige prioriteter for Finlands formandskab er at styrke fælles værdier og retsstaten, gøre EU mere konkurrencedygtig og socialt inkluderende, styrke EU's position som global leder inden for klimatiltag og garantere borgernes sikkerhed.

Finland vil i sin formandsperiode stå over for mange udfordringer, herunder brexitprocessen og forhandlingerne mellem medlemsstaterne om EU's kommende flerårige finansielle ramme (FFR). EØSU vil med udgangspunkt i sine politiske anbefalinger om FFR efter 2020 og navnlig de sektorspecifikke forslag vedrørende udgiftsprogrammerne bestræbe sig på at øve en positiv indflydelse på forhandlingerne, med henblik på at disse kan afsluttes rettidigt.

Finland vil i overensstemmelse med sit slogan "Et bæredygtigt Europa, en bæredygtig fremtid" fremme en miljøvenlig mødekultur ved at holde mange af sine møder i Helsinki, hvor seks uformelle ministermøder vil finde sted, og ved at servere finsk postevand i karafler og lokalt fremstillede økologiske fødevarer for deltagerne.

Også EØSU vil afholde flere møder i EU-formandslandet. EØSU's præsidium har allerede holdt møde i Helsinki den 6. juni, og EØSU's tre grupper har planlagt at holde møder i Finland i de kommende måneder (Arbejdsgivergruppen: 8.-9. oktober, Arbejdstagergruppen: 9. oktober, Diversitet Europa: 16.-17. september). Det er tredje gang, Finland bestrider det roterende formandskab, siden landet trådte ind i EU i 1995. De forrige gange var i 1999 og 2006. For yderligere oplysninger om EØSU's aktiviteter under det finske formandskab, se venligst den særlige brochure på: https://bit.ly/2XHm6xb.(ml)