EU bør reagere mere omfattende på overtrædelser af retsstatsprincippet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har opfordret EU til at indtage en mere proaktiv rolle i håndteringen af det stigende antal overtrædelser af retsstatsprincippet i EU, da der er fare for, at problemet eskalerer til en reel krise for demokratiet og de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i juni, bad EØSU civilsamfundsorganisationerne om at engagere sig mere effektivt og direkte i udarbejdelsen og gennemførelsen af foranstaltninger, der skal modvirke, at retsstatsprincippet bliver undergravet i EU. Mange af disse organisationer skaber opmærksomhed og fungerer som observatører eller forkæmpere for rettigheder og er derfor ofte de første, der mærker konsekvenserne af autoritære regimer.

EØSU understregede, at udvalget har en særlig rolle og pligt til at handle, hvis dets egne medlemmers aktiviteter og aktiviteterne i civilsamfundet som helhed er i fare i EU, og efterlyste bedre beskyttelse af civilsamfundsorganisationerne og andre med vigtige offentlige overvågningsfunktioner såsom journalister, whisteblowere og menneskerettighedsforkæmpere.

Udtalelsen er EØSU’s bidrag til overvejelserne om en yderligere styrkelse af retsstatsprincippet i EU, som Kommissionen for nylig har udarbejdet en meddelelse om, hvor den opfordrer alle interessenter til at bidrage til debatten.

EØSU glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at anvende de tilgængelige midler til at styrke retsstaten i medlemsstaterne, men bemærker dog også en række mangler, når det kommer til at forebygge eller afhjælpe massive angreb på grundlæggende rettigheder og friheder.(ll)