EØSU's Arbejdstagergruppe drøfter beskæftigelse, konvergens og sociale rettigheder i Rumænien

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Arbejdstagergruppen holdt et ekstraordinært møde i Bukarest, Rumænien, den 25. juni med fokus på arbejdstagerrettigheder og social konvergens: et EU med fælles værdier. Oliver Röpke, formanden for Arbejdstagergruppen, lykønskede det rumænske formandskab med en række resultater, som er vigtige for at forbedre den arbejdende befolknings liv, som f.eks. oprettelsen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og direktiverne om balance mellem arbejds- og privatliv og gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår.

Diskussionerne koncentrerede sig om centrale udfordringer vedrørende arbejdskraftmobilitet, beskæftigelse og konvergens for sociale rettigheder i EU. Marius-Constantin Budăi, Rumæniens minister for beskæftigelse og social retfærdighed, understregede, at der er brug for økonomisk konvergens, og især at lønforskellene mellem de vestlige og de østlige lande bør nedbringes.

Flere talere henviste til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som – hvis den implementeres behørigt – kan føre til opadgående konvergens. Lederne af de fem rumænske fagforeningsforbund pegede på Rumæniens beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer, navnlig udbredt fattigdom, lave lønninger, problemer med kollektive overenskomstforhandlinger og social dialog og en omfattende udvandring.

Med hensyn til arbejdskraftmobilitet pointerede de, at selv om dette kan bidrage til at fremme økonomisk vækst og tackle manglen på kvalifikationer i EU, kan tabet af et for stort antal kvalificerede arbejdstagere få negative virkninger for hjemlandene, således som det har været tilfældet i Rumænien, hvor tre mio. mennesker er emigreret i håbet om at finde bedre levevilkår. (mg)

Flere oplysninger kan fås her