Opfordring til EU's ledere om at gøre EU til verdensmester i bæredygtig udvikling

De nationale økonomiske og sociale råd og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sendte et budskab til EU's ledere fra Rom, hvor de mødtes den 13.-14. juni for at diskutere deres rolle i Europas bæredygtige udvikling og den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Debatten fandt sted på det årlige møde for formændene og generalsekretærerne for EØSU og de europæiske økonomiske og sociale råd fra EU's medlemsstater, som blev arrangeret i fællesskab af EØSU og Italiens økonomiske og sociale råd (CNEL).

Hovedtalerne ved åbningsseancen, der blev overværet af Italiens præsident, Sergio Mattarella, omfattede Italiens udenrigsminister, Enzo Moavero Milanesi, og formanden for CNEL, Tiziano Treu.

EØSU's formand, Luca Jahier, opfordrede det nye Europa-Parlament og den fremtidige Kommission til at udvise et fast og beslutsomt lederskab, således at EU kan blive verdensmester i bæredygtig udvikling.

De centrale konklusioner af debatten, der efterfølgende blev sendt til de vigtigste EU-institutioner, var som følger:

 • FN's 2030-dagsorden skal være EU's overordnede prioritet i det kommende årti med henblik på at tackle fem grundlæggende omstillinger:
  • økonomisk omstilling
  • energi- og miljøomstilling
  • omfattende social omstilling
  • demokratisk og deltagelsesmæssig omstilling og
  • geopolitisk omstilling af de internationale relationer.
 • 2030-dagsordenen er en win/win-strategi:
  • for arbejdsgiverne, eftersom kampen om konkurrenceevnen vil blive ført på globalt plan i sektorer, der er tilknyttet dagsordenen for bæredygtig udvikling
  • for arbejdstagerne, da flere af målene for bæredygtig udvikling er forbundet med EU's sociale dimension
  • for civilsamfundet, som – hvis det inddrages fuldt ud i styringen – kan få en afgørende rolle i overvågningen af gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling.
 • Der skal udformes en køreplan for at styrke implementeringen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvoraf betydelige elementer endnu i vid udstrækning mangler at blive taget op.
 • Processen for det europæiske semester bør også tilpasses til 2030-dagsordenen.
 • 40 % af EU's samlede budget for 2021-2027 bør afsættes til bæredygtig udvikling.
 • Den tiltrædende Kommission bør have en næstformand med ansvar for at indarbejde målene for bæredygtig udvikling i alle EU's politikker.
 • Dette er et håbets og modstandsdygtighedens projekt, som har potentiale til at befæste enheden og solidariteten i EU og samtidig mobilisere civilsamfundet og navnlig de unge.
 • De økonomiske og sociale råd kunne agere som råd for borgerinddragelse og udstyres med den opgave at organisere offentlige høringer om nye bæredygtige udviklingsmodeller.
 • Som verdens største økonomi bør EU gennem sin handelspolitik spille en central rolle for at fremme dagsordenen for bæredygtig udvikling på globalt plan.

De fuldstændige konklusioner fra mødet kan fås her. (dm)