Adgang for alle til grundlæggende tjenesteydelser

Bedre gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder med fokus på fremme af grundlæggende tjenesteydelser var et af hovedemnerne på plenarforsamlingen i juni, hvor medlemmerne vedtog en initiativudtalelse om emnet. Udtalelsen var udarbejdet af Raymond Hencks og Krzysztof Balon.

EØSU understreger, at alle skal have adgang til grundlæggende tjenesteydelser, herunder vand, energi og transport, da de er afgørende for social retfærdighed.

Nogle af disse tjenesteydelser er ikke tilstrækkeligt reguleret og gennemført i medlemsstaterne, fremhævede Raymond Hencks. "Vi kræver, at alle får adgang til grundlæggende tjenesteydelser", sagde han, men tilføjede, at dette ikke vil være tilstrækkeligt. "Der er også brug for at afklare, hvad der menes med grundlæggende tjenesteydelser, og træffe konkrete foranstaltninger for at komme de eksisterende mangler til livs og sikre, at disse tjenesteydelser fungerer efter hensigten og opfylder brugernes behov."

EØSU bifalder derfor, at det 20. princip i den sociale søjle bekræfter retten til adgang til grundlæggende tjenesteydelser. "Disse tjenesteydelser er helt afgørende for social retfærdighed og bygger på princippet om ligebehandling af brugerne og forbud mod enhver form for forskelsbehandling eller udelukkelse samt princippet om universel adgang til økonomisk overkommelige tjenesteydelser af høj kvalitet," gentog Krzysztof Balon. (mp)