EØSU tager til Spanien for at vurdere virkningen af nye økonomiske modeller på EU's indre marked

En EØSU-delegation mødtes for nylig med repræsentanter for fagforeninger, NGO'er og lokale myndigheder i Malaga i Spanien som led i en undersøgelse af nye økonomiske modeller, der har til formål at vurdere den langsigtede indvirkning på EU's økonomiske model.

En EØSU-delegation bestående af Violeta (Arbejdsgivergruppen), Franca (Arbejdstagergruppen) og Carlos (Diversitet Europa) mødtes den 14. juni med en række forskellige interessenter på centret for social innovation "La Noria".

Mødet fungerede som et institutionaliseret forum, hvor interessenterne kunne udveksle erfaringer og synspunkter og drøfte forholdet mellem nye økonomiske modeller og forbrugsmønstre, arbejdsmarkedet og bæredygtighed.

Det var det første af syv studiebesøg i EU-medlemsstater, som EØSU's Observatorium for Det Indre Marked (SMO) kommer til at foretage som led i undersøgelsen, med det formål at indlede en dialog med nationale interessenter fra relevante private og offentlige sektorer.

Der vil blive udarbejdet en rapport i starten af 2020 med praktiske anbefalinger til EU-institutionerne, navnlig Kommissionen og Europa-Parlamentet, om hvordan man overvåger virkningen af nye økonomiske modeller på EU's indre marked med henblik på fremtidssikring. (jpf)