EØSU opfordrer EU-lederne til at styrke euroens internationale rolle

EØSU har en nyligt vedtaget opfordret EU-lederne til at øge indsatsen for at styrke euroens internationale rolle. En stærk euro vil bidrage til EU's borgeres og virksomheders trivsel, fastholde fælles værdier og fremme fælles interesser, argumenterer EØSU.

EØSU fastholder desuden, at yderligere foranstaltninger til at i sidste ende vil give euroen en stærkere international placering. EØSU fremsætter i sin udtalelse en række anbefalinger, der går længere end Kommissions forslag.

social samhørighed, økonomisk konvergens, konkurrenceevne og innovation bør . Forskellighederne i og mellem medlemsstaterne skal mindskes, da de begrænser EU's økonomiske resultater.

EØSU efterlyser også en mere ensrettet tilgang til internationalt diplomati og en mere proaktiv holdning til fremme af fælles interesser. Det kunne føre til flere handelsmuligheder.

er en anden klar prioritet for EØSU. EØSU anbefaler i den henseende at undersøge mulighederne for at skabe . Dette kunne modvirke den nuværende opsplitning af euroområdets statsobligationsmarked, som skader markedets tillid til den fælles valuta.

Læs mere om EØSU's anbefalinger til styrkelse af den internationale brug af euroen og de talrige fordele, det vil medføre for EU's borgere og virksomheder. (jk)