Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Med udgangen af juni tog vi afsked med det rumænske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, og som altid betyder et nyt halvår et nyt formandskab. For tredje gang i historien overtager Finland det roterende formandskab, denne gang med sloganet "Et bæredygtigt Europa, en bæredygtig fremtid". Jeg er overbevist om, at Finland vil arbejde hårdt for at gøre EU's globale lederskab i klimaindsatsen til en realitet.

Vigtige datoer

22. juli 2019, Athen, Grækenland

Luca Jahier, tale i det græske økonomiske og sociale råd

23.-24. juli 2019, Riga, Letland

Offentlig høring og informationsrejse: Udformning af EU's dagsorden for rettigheder for personer med handicap 2020-2030 
 

Kort fortalt

EØSU tager til Spanien for at vurdere virkningen af nye økonomiske modeller på EU's indre marked

En EØSU-delegation mødtes for nylig med repræsentanter for fagforeninger, NGO'er og lokale myndigheder i Malaga i Spanien som led i en undersøgelse af nye økonomiske modeller, der har til formål at vurdere den langsigtede indvirkning på EU's økonomiske model.

Den tidligere formand for EØSU's Arbejdstagergruppe valgt til Europa-Parlamentet

Gabriele Bischoff, som indtil for kort tid siden var formand for EØSU's Arbejdstagergruppe, er blevet valgt som medlem af Europa-Parlamentet for S&D-gruppen. Hun var kandidat på SPD's liste i valgkredsen i Berlin, Tyskland.

 

Dilyana Slavova deltager i et møde på højt plan om EU-støtte til Tunesien

Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, deltog i et internationalt arrangement i EØSU's bygning den 3. juli om "Den sociale økonomi og solidaritetsøkonomien i Tunesien: EU's rolle og støtte", med deltagelse af andre talere på højt niveau, herunder Samir Taïeb, Tunesiens landbrugsminister, og Michael Koehler, direktør for det sydlige naboskab i Kommissionen.

EØSU-nyt

EØSU efterlyser en socialt retfærdig energiomstilling og en permanent dialog med borgerne

EØSU's juniplenarforsamling dannede ramme for en debat med kommissær Maroš Šefčovič om fremtiden for EU's energiunion, ligesom udvalget fastlagde sin holdning til den foreslåede EU-strategi for den langsigtede reduktion af drivhusgasemissionerne.

EØSU opfordrer EU-lederne til at styrke euroens internationale rolle

EØSU har en nyligt vedtaget opfordret EU-lederne til at øge indsatsen for at styrke euroens internationale rolle. En stærk euro vil bidrage til EU's borgeres og virksomheders trivsel, fastholde fælles værdier og fremme fælles interesser, argumenterer EØSU.

Makroregionale strategier: EØSU presser på for forbedringer

EØSU opfordrer til, at de makroregionale strategier forbedres, og fremlægger i en sonderende udtalelse en række politiske forslag til, hvordan strategiernes fulde potentiale kan udnyttes.

Tour de France-start – EØSU er vært for arrangement om ren mobilitet

For at markere starten på Tour de France organiserede EØSU den 3. juli en præsentation af en bog om den italienske cykelmester og helt fra krigstiden Gino Bartali med forfatteren, journalist Alberto Toscano. Arrangementet omfattede endvidere en debat om ren mobilitet.

Medier bør ophøre med at anskue handicap som et velgørenhedsanliggende

Europæiske medier – har med deres ofte endimensionelle eller medlidende fremstilling af personer med handicap spækket med myter og misforståelser og deres stadig utilstrækkelige tilbud af nyheder og underholdning, der lever helt op til kriteriet om fuld tilgængelighed – fortsat lang vej at gå, før de formidler handicapområdet på korrekt og inkluderende vis.

Adgang for alle til grundlæggende tjenesteydelser

Bedre gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder med fokus på fremme af grundlæggende tjenesteydelser var et af hovedemnerne på plenarforsamlingen i juni, hvor medlemmerne vedtog en initiativudtalelse om emnet. Udtalelsen var udarbejdet af Raymond Hencks og Krzysztof Balon.

Opfordring til EU's ledere om at gøre EU til verdensmester i bæredygtig udvikling

De nationale økonomiske og sociale råd og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sendte et budskab til EU's ledere fra Rom, hvor de mødtes den 13.-14. juni for at diskutere deres rolle i Europas bæredygtige udvikling og den europæiske søjle for sociale rettigheder.

EU bør reagere mere omfattende på overtrædelser af retsstatsprincippet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har opfordret EU til at indtage en mere proaktiv rolle i håndteringen af det stigende antal overtrædelser af retsstatsprincippet i EU, da der er fare for, at problemet eskalerer til en reel krise for demokratiet og de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

EØSU vil støtte det finske formandskabs klimaindsats

At forpligte EU til en betydelig reduktion af emissionerne med henblik på at opnå klimaneutralitet i 2050 er hovedformålet for Finlands EU-formandskab, der blev indledt den 1. juli. EØSU vil støtte formandskabets klimaindsats og videreføre sit eget arbejde med at tilvejebringe en gunstig EU-ramme for klimainitiativer fra borgere og lokalsamfund.

Nyt fra grupperne

Lavere selskabsskatter styrker investeringer, viser ny studie

af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Selskabsskatter er den skatteform, der er mest skadelig for økonomisk vækst. Modsat den almindelige antagelse har der ikke i de seneste 40 år været nogen nedgang i indtægterne fra selskabsskat i forhold til BNP. Lande, som i de seneste år har reduceret deres faktiske selskabsskattesatser, har oplevet stigende investeringer i de efterfølgende år. Dette er nogle af konklusionerne i en ny studie, der var bestilt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på anmodning fra Arbejdsgivergruppen.

EØSU's Arbejdstagergruppe drøfter beskæftigelse, konvergens og sociale rettigheder i Rumænien

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Arbejdstagergruppen holdt et ekstraordinært møde i Bukarest, Rumænien, den 25. juni med fokus på arbejdstagerrettigheder og social konvergens: et EU med fælles værdier. Oliver Röpke, formanden for Arbejdstagergruppen, lykønskede det rumænske rådsformandskab med en række resultater, som er vigtige for at forbedre den arbejdende befolknings liv, som f.eks. oprettelsen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og direktiverne om balance mellem arbejds- og privatliv og gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår.

Arno Metzler, formand for Gruppen Diversitet Europa, deltager i UNAF's (sammenslutningen af familieorganisationer) generalforsamling.

Af gruppen Diversitet Europa under EØSU

Den 22. og 23. juni holdt den franske landssammenslutning af familieorganisationer (UNAF) generalforsamling i Reims. Arno Metzler var indbudt til arrangementet af Christiane Basset, der er næstformand for UNAF og medlem af Gruppe III. Hovedemnet var deltagelsesdemokrati og de formidlende organers rolle.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

EØSU præsenterer Finlands kultur under særligt aftenarrangement

EØSU organiserer en finsk aften den 17. juli for at markere indledningen af Finlands formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Aftenen vil byde på musik og dans, der er typisk for Finlands kultur og traditioner.