EØSU-præsidiets nye ansigt

Den 18. april fik EØSU's et nyt præsidium ud over en ny formand og nye næstformænd.

Præsidiet har følgende 39 medlemmer:

Arbejdsgivergruppen

Arbejdstagergruppen

 

Gruppen Europæisk Diversitet

 

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

 

Præsidiet er det organ, der træffer politiske beslutninger i EØSU. Dets hovedopgave er at organisere og koordinere arbejdet i EØSU's organer og at opstille politiske retningslinjer for dette arbejde.

Det omfatter formaden, de to næstformænd, de tre gruppeformænd og sektionsformændene og skal have mindst én – og højst tre – repræsentanter for hver medlemsstat.