Flere kvinder med lederrolle i EØSU

Fra de to næstformænd over de nye formænd for sektionerne for sociale anliggender og for forbrug til formandens kabinet: EØSU's nye ledelse omfatter mange kvinder.

Ud over for første gang nogen sinde at have to kvindelige næstformænd på samme tid har EØSU nu flere kvinder i andre nøglepositioner. Herunder:

  • Det østrigske medlem Christa Schweng fra Arbejdsgivergruppen står i spidsen for den sektion, der dækker sociale anliggender (SOC), et af udvalgets vigtigste politikområder.
  • Det svenske medlem Ariane Rodert fra Gruppen Europæisk Diversitet styrer den sektion, der har med det indre marked og forbrugeranliggender at gøre (INT).

De slår følge med det bulgarske medlem Dilyana Slavova (Gruppen Europæisk Diversitet) og det tjekkiske medlem Lucie Studničná (Arbejdstagergruppen), som har ledet henholdsvis sektionen for eksterne forbindelser (REX) og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) siden starten af den nuværende mandatperiode (2015-2020), mens tyske Gabriele Bischoff fortsat er formand for Arbejdstagergruppen.

Formandens kabinet består hovedsagelig af kvinder, herunder kabinetschef Alicja Magdalena Herbowska, talsmand Daniela Vincenti, rådgiver om internationale forbindelser Daniela Rondinelli og kultur- og ungdomsekspert Katherine Heid, og flere andre støttemedarbejdere.

"Et år inden europaparlamentsvalget skal vi lytte til europæerne. Halvdelen af dem mener, at der burde være flere kvindelige politiske beslutningstagere, og syv ud af ti går ind for retlige foranstaltninger for at sikre ligevægt mellem mænd og kvinder i politik. Det er på tide at bryde glasloftet. Mange taler om det – jeg har besluttet at gøre det. Man skal sætte handling bag ordene", siger formand Luca Jahier i sin blog.

Se mere i formandens blog. (dm)