rEUnaissance: EØSU's nye formand lover at puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement i et bæredygtigt Europa

Luca Jahier fra Italien er blevet valgt som den 32. formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som han de næste to og et halvt år vil stå i spidsen for sammen med de to nye næstformænd Milena Angelova (Bulgarien) og Isabel Caño Aguilar (Spanien) med ansvar for henholdsvis budget og kommunikation.

På EØSU's plenarforsamling den 18. april, der markerede afslutningen på Georgios Dassis' formandskab, fremlagde den nye formand i en inspirerende tale de fire hovedprioriteter i sit program: bæredygtig udvikling, fremme af fred, styrkelse af kulturens rolle og en stemme til Europas ungdom.

"Lad os alle i fællesskab engagere os i samfundet for at sikre EU en bæredygtig fremtid. Lad os sammen drømme om et revitaliseret Europa, og lad os sammen arbejde for en ny europæisk renæssance!" Således talte Luca Jahier til forsamlingen, der tæller 350 medlemmer, og som efter udpegelsen af det nye præsidium fremstår som et mønstereksempel på ligestilling mellem mænd og kvinder, da mange lederstillinger er besat af kvinder.

EU, der stadig er plaget af en høj fattigdomsrate, en migrationskrise, der endnu ikke er fundet nogen løsning på, og ringe tillid til de demokratiske institutioner, ville drage nytte af en humanistisk revolution med gennemslagskraft og en forandring i lighed med renæssancens, tilføjede Luca Jahier, idet han udtrykte håb om, at denne "rEUnaissance" i kraft af hans fire prioriteter "for en samlende dagsorden for fremtiden" har en reel chance.

Luca Jahier roste sin forgænger Georges Dassis' arbejde inden for vigtige områder såsom migration, den sociale søjle og EU's fremtid og lovede at fortsætte ad samme vej og stræbe mod yderligere at styrke EØSU's rolle i kampen mod de stigende nationalistiske og populistiske tendenser samt tackle udfordringen med civilsamfundets stadig mindre råderum.

"Af hensyn til morgendagens EU er vi nødt til at udvise mod. Vi er nødt til at turde forestille os en ny verden. Der er ingen tid at spilde. Alt for mange nederlag i historiens løb kan koges ned til de to ord "for sent"", sagde Luca Jahier som afslutning på sin tale.

De to næstformænd kom i deres tiltrædelsestaler ind på betydningen af EØSU's arbejde.

"EØSU spiller her en enestående og central rolle, da det har mulighed for at give et nuanceret billede af arbejdsmarkedsparternes og det organiserede civilsamfunds syn på, hvordan man samarbejder mere effektivt for at opnå et mere samlet og mere føderalt EU", sagde Milena Angelova.

Isabel Caño Aguilar sagde: "Udvalget er et sandt forum for dialog, der bygger bro mellem EU-institutionerne og det maskineri, der holder det hele i gang. Og i den rolle skal vi lytte og give vores mening til kende."

Se Luca Jahiers tiltrædelsestale, efter han blev valgt som EØSU's nye formand. (ll)