Det spanske medlem Isabel Caño Aguilar valgt som næstformand for EØSU med ansvar for kommunikation

Isabel Caño Aguilar fra Spanien, som er medlem af Arbejdstagergruppen, er en af de to næstformænd for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) for en periode på to et halvt år fra 2018 til 2020. Hun er ansvarlig for kommunikationsspørgsmål og besidder en af de højeste stillinger i EØSU sammen med den nyvalgte formand Luca Jahier fra Italien, der er tidligere formand for Gruppen "Andre Interesser", og næstformand med ansvar for budgetspørgsmål Milena Angelova fra Bulgarien, der er medlem af Arbejdsgivergruppen.

Isabel Caño Aguilar sagde efter sin udnævnelse til næstformand med ansvar for kommunikation: "Udvalget er et sandt forum for dialog. Det udgør forbindelsen mellem EU-institutionerne og de europæiske borgere. Og i den rolle skal vi lytte og give vores mening til kende. Inden for rammerne af mit ansvar for kommunikation vil vi styrke budskabet om, hvad Europa drejer sig om, og hvilken rolle udvalget spiller i opbygningen af Europa. Jeg mener, at vi bør blive bedre til at formidle vore synspunkter og gøre brug af lokale initiativer til at fortælle om, hvordan tingene er i praksis. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan bidrage til at forbedre leve- og arbejdsvilkårene i Europa."

Klik her for at se Isabel Caño Aguilars profil (jk)