Det bulgarske medlem Milena Angelova er ny EØSU-næstformand for budgettet.

Milena Angelova fra Bulgarien, medlem af Arbejdsgivergruppen, vil være en af de to næstformænd for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i en periode på to et halvt år fra 2018 til 2020. Hun vil få ansvaret for budgetanliggender.

Efter valget sagde næstformanden med ansvaret for budgettet, Milena Angelova: "Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har en unik og central rolle at spille, idet det kan fremlægge en afbalanceret holdning fra arbejdsmarkedets parter og det organiserede civilsamfund til, hvordan man kan arbejde mere effektivt sammen for et mere forenet og mere føderaliseret Europa, som bedst muligt kan udnytte de muligheder, der kommer med den fjerde industrielle revolution, kunstig intelligens og digitalisering, og tackle udfordringerne fra voksende frygt, fremmedhad og migration. Vi bør stræbe efter et mere fokuseret og mere effektivt Europa og efter at 'gøre mindre mere effektivt'. I denne forbindelse mener jeg, at mottoet for det nuværende bulgarske rådsformandskab – Sammen er vi stærke – er umiddelbart relevant og bør støttes fuldt ud."

Klik her for at se Milena Angelovas profil (sg)