Alle EU-institutioner og medlemsstater må omgående iværksætte en samordnet og solidarisk indsats over for coronaviruspandemien og indføre yderligere foranstaltninger for at fremme bæredygtige investeringer til finansiering af den europæiske grønne pagt, var anbefalingen fra EØSU i en nylig pakke af udtalelser.

I pakken af udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i juni, efterlyser EØSU tilstrækkelig finansiering af den europæiske grønne pagt med en kraftig opfordring til medlemsstaterne om hurtigt at blive enige om en flerårig finansielle ramme for 2021-2027, der er forenelig med ambitionerne i den grønne pagt.

Carlos Trias Pintó, der er ordfører for udtalelsen om investeringsplanen for den europæiske grønne pagt, sagde: "Udbruddet af coronavirus vil få store konsekvenser for vores økonomi, for opfyldelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling og målsætningerne for den grønne pagt og for EU-budgettet. Genopretningen bør derfor have fokus på netop disse mål. Den grønne pagt skal blive rygraden i vores økonomi."

EU-budgettet for 2021-2027 må derfor styrkes, og udgiftsloftet midlertidigt forhøjes til 2%. Som Ester Vitale, der er ordfører for udtalelsen om Fonden for Retfærdig Omstilling og ændringer til forordningen om fælles bestemmelser, forklarede: "Budgetstigningen kan findes ved enten at indføre nye egne indtægter eller ved at øge bidragene fra medlemsstaterne".

Petr Zahradnik, der er medordfører for begge udtalelser, var helt på linje hermed, idet han tilføjede: "Det afsatte budget til den grønne pagt i den nye FFR rækker ikke. Det næste EU-budget må matche ambitionerne i den grønne pagt og genopretningsplanen". (mp)