Den 20. maj var formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Luca Jahier, vært for et webinar med titlen "Migration i en tid med covid-19, tragedien vi ikke glemmer, i afventning af den nye EU-pagt".

På webinaret var der indlæg fra fremtrædende talere, f.eks. den græske minister for migration og asyl, Notis Mitarachi, medlem af Europa-Parlamentet og formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Juan Fernando López Aguilar og generalsekretær for Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil, Catherine Woollard.

Paneldeltagerne diskuterede covid-19-udbruddets indvirkning på migration og asylansøgere i EU og drøftede, om EU endelig kan finde en effektiv måde, hvorpå man kan forvalte migration og skabe en ny følelse af solidaritet på dette område.

Spørgsmålet om solidaritet mellem lande, der modtager migranter, og fordelingen af asylansøgere, der ankommer til Europa, har længe før pandemien stået uløst hen og bør på ny være i fokus, når EU-landene ophæver grænse- og rejserestriktionerne, idet tusindvis af migranter er blevet blokeret på deres rejse.

"Begrebet solidaritet har fået en ny betydning i de hidtil usete beslutninger, der er truffet af Kommissionen og medlemsstaternes reaktion på covid-19-krisen. Den nye pagt om migration og asyl skal indeholde forslag om samme solidaritetsniveau mellem medlemsstaterne og med tredjelande, af hensyn til migranternes og flygtningenes rettigheder og værdighed," sagde Luca Jahier.

Den nye europæiske pagt om migration og asyl var planlagt til marts 2020, men blev forsinket på grund af pandemien.

Mitarachi Notis sagde, at det er af afgørende betydning for Europa at have lovlig migration og "ikke den tilfældige, vi oplever på nuværende tidspunkt. Vi bør indtage en skrappere holdning til tilbagesendelsespolitikken for dem, der ikke opfylder betingelserne for at blive anerkendt som flygtninge, og dette bør være et centralt punkt i den nye pagt om migration. Frontlinjestaterne har ikke kapacitet til at håndtere migrationsstrømmene."

Catherine Woollard advarede på ny mod den fleksible solidaritetsmodel, der betragter solidaritet som en værktøjskasse, der giver medlemsstaterne mulighed for at vælge, hvordan og hvornår de skal udvise solidaritet. ""Solidaritet er en forpligtelse i henhold til de europæiske traktater, som alle medlemsstater har undertegnet. Det er ikke noget frivilligt."

López Aguilar sagde: "Vi har mange grunde til at være bekymrede for situationen, og vi har alle mulige grunde til at rette anmodninger til Kommissionen. Der bør være en form for EU-myndighed til at håndhæve solidariteten og sikre, at ingen lande lades i stikken." (ll)