Afsnit 7: Hvordan kommer Europas luftfartsindustri på vingerne igen?

Vil Europas luftfartsindustri i krydsilden mellem covid-19 og klimakrisen blive i stand til at lette igen efter måneder på jorden? Vi taler i dette afsnit med Thomas Kropp, seniorrådgiver for Lufthansa og EØSU's ordfører for udtalelsen om tilsidesættelsen af reglerne om lufthavnsslots under COVID-19, Saim Saeed, mobilitetsreporter hos Politico Europe, og Agathe Bounfour, som er ansvarlig for transportpolitikker i Climate Action Network France.

Tegn...

Vores rubrik "Tegn..." er ved at tage form. Vi har modtaget en række nye historier fra medlemmerne, som er hudløst ærlige, præget af viljen til dialog og et ønske om at dele sine oplevelser.

Vi vil gerne takke Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó og Yves Somville, som har delt deres tanker med os om denne højst uventede tid, hvor vi har været nødt til at genopfinde os selv for at kunne leve fuldt ud.

Nu er det din tur til at læse og nyde disse små bidder af virkeligheden, som vores gæsteskribenter har valgt at dele med os. På trods af sproglige, kulturelle og geografiske forskelle har deres vidnesbyrd én ting til fælles. De er drevet af det samme ønske om at finde ud af, hvad det virkelig er, der betyder noget her i livet.

Du får adgang til alle artiklerne ved at klikke på følgende link: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Tilgængelige sprog:

Leder

Et brexit uden en aftale vil være et økonomisk mareridt

Kære læser

Der er blevet gennemført fire runder brexitforhandlinger trods de udfordringer, covid-19-pandemien har givet. Og dog er der blevet gjort begrænsede fremskridt.

Efter Storbritanniens formelle meddelelse om, at landet ikke vil anmode om en forlængelse af overgangsperioden efter brexit ud over udgangen af indeværende år, enedes begge parter på mødet på højt niveau den 15. juni mellem premierminister Boris Johnson og de tre EU-formænd om det presserende behov for at komme ud af dødvandet i forhandlingerne om de fremtidige relationer og at tilvejebringe betingelser, der kan sandsynliggøre en ratificeret aftale inden udgangen af 2020.

Vigtige datoer

1. juli 2020

Lad os tale om ungdom, beskæftigelse og covid-19! - webinar

15.-16. juli 2020, Bruxelles

EØSU-plenarforsamling

Dessine - moi...

Maurizio Reale: "En tak til landbrugerne"

I løbet af nedlukningen har jeg gennemlevet mange forskellige følelser. I starten var jeg meget bekymret for pandemiens virkninger i mit hjemland og nogle få uger senere i resten af Den Europæiske Union. Derefter begyndte jeg at reflektere over, hvordan man bedst kunne håndtere denne alvorlige situation, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle komme til at opleve.

Lucie Studničná : Den enorme solidaritet rører mig dybt

Mine erfaringer gennem de seneste uger har – som for alle andre – været enestående og berigende.

Den 11. marts vendte jeg meget træt hjem fra Bruxelles sent om aftenen. Det stod klart, at vi ikke ville komme til at rejse inden for de næste dage på grund af truslen fra covid-19, og jeg glædede mig over den uventede mulighed for at tilbringe et par stille dage på mit kontor. Men situationen tog en anden drejning.

Carlos Trias Pinto: Denne krise udgør en særdeles alvorlig advarsel om, at vi skal tage vores levevis op til overvejelse

I første omgang lå det mig på sinde at samle min familie. Min ældste søn studerede i USA. At genfinde familien var særdeles positivt. Til at begynde med gav nedlukningen os anledning til at være sammen med familien, se film, spille spil osv. Alt dette omgærdet af en bekymring: Madrid var en af de hårdest ramte byer i Europa, sundhedssystemet var kollapset, manglen på beskyttelsesudstyr gjorde det nødvendigt for mine lægevenner at vaske deres masker. Der var ingen reserver. Smitten bredte sig hurtigt mellem dem og deres familier. Og trods dette var der en følelse af fællesskab. Hver dag kl. 20 blev der klappet fra Madrids balkoner.

Martina Širhalová: Vores fælles mål må være at bevare så mange job som muligt

I løbet af de seneste par uger har jeg været igennem mere, end jeg kunne have ønsket mig. Jeg har stadig meget blandede følelser, og de utallige aspekter af covid-19 tumler konstant rundt i mit hoved, hvilket sikkert er helt naturligt under disse særlige omstændigheder.

Judith Vorbach: Den digitale verdens dominans under coronakrisen

Dagen, hvor nedlukningen af det offentlige liv begyndte, står stadig klart i erindringen – fredag den 13. marts. Stemningen på gaden i Linz var usædvanligt anspændt. Der var "noget" i luften, og ganske rigtigt fulgte nedlukningen kort tid efter.

Lidija Pavić-Rogošić: Når et jordskælv rammer midt i en pandemi

Der er gået tre måneder, siden nedlukningen blev indført. Byer begynder nu at genåbne, og det er et godt tidspunkt at reflektere over, hvad der skete, da den meget smitsomme virus berørte alle aspekter af vores private liv og samfundslivet.

Arnold Puech d’Alissac: "Vi har mistet restaurationskunder, men stalddørssalget er blevet fordoblet"

Journalisterne viste franskmændene, at også Frankrig skulle forberede sig på den nedlukning, der bredte sig i EU.

José María Zufiaur: Livet under nedlukningen

Jeg har de sidste måneder været bekymret for, om EU ville håndtere denne krise på en måde, der er i overensstemmelse med det oprindelige projekt og struktur, som bygger på fælles værdier, det indre marked og et fælles valutaområde, som de fleste medlemsstater er en del af.

Yves Somville:hvad krisen har lært mig

Eftersom jeg bor på landet og elsker at arbejde i haven må jeg indrømme, at nedlukningen ikke har voldt mig de store problemer, lige bortset fra det faktum, at jeg ikke har kunnet omgås mine nærmeste, slægtninge og venner.

Evangelia Kekeleki: Alle medlemslande skal have lige adgang til vacciner og diagnostiske test

Det var ikke særlig svært for mig at blive hjemme under den nylige lockdown. Der var en række ting,
som jeg havde udsat at gøre i årevis, så nu havde jeg chancen for at gå i gang, og
jeg var glad for at få mulighed for at få styr på dem. De familiefotos og minder, som jeg havde taget med fra vores forældres huse, var blevet blandet sammen, så jeg begyndte at sortere dem.

Det var meget følelsesladet at gå igennem dem på den måde. Jeg holdt mig beskæftiget med aktiviteter, jeg havde savnet såsom håndarbejde, bagning, madlavning, fremstilling af traditionel græsk likør og marmelade og syltning - ting jeg normalt ikke har tid til, når jeg forsøger at følge med den travle hverdag på mit arbejde.

Nye publikationer

Deltagelsesdemokrati – En succeshistorie skrevet af EØSU

En nylig publikation fra EØSU samler alle de udtalelser og rapporter, som i løbet af de sidste tredive år har gjort det muligt for EØSU og civilsamfundsorganisationerne at styrke deltagelsesdemokratiet og blive en central aktør i den europæiske beslutningsproces.

EØSU-nyt

Michel Barnier: "Vi kan ikke acceptere Det Storbritanniens forsøg på at håndplukke fordelene på det indre marked"

På plenarforsamlingen i juni var EØSU vært for en debat med Michel Barnier, chef for taskforcen for forbindelserne med Det Forenede Kongerige, om status for brexitforhandlingerne.

EØSU's forslag til genopretning og omstrukturering efter covid-19: mod en ny samfundsmodel

På sin plenarforsamling i juni vedtog EØSU en resolution med forslag til genopretning og omstrukturering efter covid-19. Udvalget foreslår at benytte krisen som en lejlighed til at opbygge en ny samfundsmodel: "Vi kan ikke bare genskabe det, der fandtes før: Vi er nødt til at omstrukturere og forbedre det."

Forenet for fremtiden: det er tid til handling

Solidaritet og samarbejde i EU er afgørende for at kickstarte økonomien efter covid-19-pandemien. På plenarforsamlingen i juni var formand for EØSU, Luca Jahier, og Elisa Ferreira, EU-kommissær for samhørighed og reformer, enige i, at samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle i Kommissionens plan for europæisk genopretning og i det reviderede og mere ambitiøse forslag til den flerårige finansielle ramme. Det næste vigtige skridt var ifølge dem begge at sætte fart i vedtagelsen og gennemførelsen.

"I can’t breathe". EØSU mindes George Floyd

Den 10. juni inden åbningen af plenarforsamlingen gik adskillige af EØSU's medlemmer og ansatte ned på knæ til ære for George Floyd, den amerikanske statsborger, som blev dræbt af politiet i Minneapolis. Inden de afholdt 8 minutter og 46 sekunders stilhed, mindedes udvalgets formand, Luca Jahier, George Floyd og alle dem, som har været udsat for den samme vold gennem årene.

Opråbet #Icantbreathe lærer os alle, at vi må kræve retfærdighed i kampen mod racisme

Fælles erklæring fra formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og formanden for EØSU's gruppe om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet

Den 25. maj døde den 46-årige amerikanske statsborger George Floyd af kvælning under sin anholdelse af en politibetjent fra Minneapolis politi. I takt med at de chokerende billeder af denne brutale anholdelse af en afroamerikansk medborger spredtes verden over, begyndte en bølge af protester i USA og resten af verden at ryste folk til bevidsthed.

Investeringsplanen skal matche ambitionerne i den grønne pagt

Alle EU-institutioner og medlemsstater må omgående iværksætte en samordnet og solidarisk indsats over for coronaviruspandemien og indføre yderligere foranstaltninger for at fremme bæredygtige investeringer til finansiering af den europæiske grønne pagt, var anbefalingen fra EØSU i en nylig pakke af udtalelser.

Reaktion på coronavirus: EØSU støtter Kommissionens forslag om at justere EU's banktilsynsregler

EU's banktilsynsregler skal midlertidigt ændres, så der kan frigøres ressourcer, der skal anvendes så effektivt som muligt til at håndtere de økonomiske konsekvenser af coronaviruspandemien, har EØSU bekræftet i en af sine seneste udtalelser.

Genopretningsplanen Next Generation EU – Et eksempel på solidaritet i en tid med usikkerhed

Den 2. juni, nogle få dage efter at Kommissionen præsenterede sit forslag til en omfattende genopretningsplan for at håndtere konsekvenserne af covid-19-pandemien, afholdt EØSU en onlinedebat for at vurdere, om planen er på højde med udfordringen. Alle deltagerne var enige i vigtigheden af dette ambitiøse initiativ som et eksempel på solidaritet mellem alle EU-medlemsstater i en tid med usikkerhed.

Kan covid-19 være skelsættende på migrationsområdet?

Den 20. maj var formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Luca Jahier, vært for et webinar med titlen "Migration i en tid med covid-19, tragedien vi ikke glemmer, i afventning af den nye EU-pagt".

Det er på tide at fremskynde omstillingen til en lavemissionsøkonomi

EØSU glæder sig over Det Europæiske Råds konklusioner af 23. april og støtter Europa-Parlamentets beslutning om at give den europæiske grønne pagt en central plads i EU's kommende genopretnings- og genopbygningspakke.

Nyt fra grupperne

Erhvervslivet vil spille en vigtig rolle i håndteringen af coronaviruskrisen

Af medlem af Arbejdsgivergruppen Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Coronaviruskrisen har på en radikal måde ændret driftsmiljøet for virksomhederne. De har oplevet likviditetsproblemer, forstyrrelser af forsyningskæderne og hindringer for den frie bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser. Men når det værste af krisen er overstået, er det virksomhederne, der skal sætte gang i genopretningen af den europæiske økonomi. Det vil derfor kræve en fælles indsat fra den offentlige og private sektor at overvinde coronaviruskrisen – en indsats, som vil kræve tæt samarbejde.

EØSU's resolution om genopretningen efter covid-19: Arbejdstagergruppens syn

af Arbejdstagergruppen

EØSU's resolution viser tydeligt behovet for, at vores samfund bliver genopbygget på et grundlag af solidaritet: solidaritet med medarbejdere i plejesektoren, med alle de arbejdstagere, der har gjort enorme ofre for at støtte samfundet i denne vanskelige tid, med folk, der har mistet deres arbejde, men også med de arbejdsgivere, der kæmper for at bevare virksomheder og job. Solidaritet med de dele af de offentlige og private sektorer, der behøver omgående støtte. Og, vigtigst, solidaritet mellem EU-landene, der har et fælles økonomisk og socialt mål.

Efter coronaviruskrisen: genopretning gennem genopbygning

Af Jan Dirx, medlem af Gruppen Diversitet Europa

Europa-Parlamentet, Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, og flere opfordrer til en grøn genopretning og genopbygning af EU efter coronaviruskrisen. Fortalere for den gamle økonomiske model argumenterer imidlertid, at dette ikke er tidspunktet til innovation, men i stedet til at investere i genopretning af det gamle system.