EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 63
Oktober 2021

I dette nummer:

 • Samhørighed skal have en central plads i Europa efter pandemien, udtaler kommissær Elisa Ferreira og EØSU's formand, Christa Schweng
 • Mediefrihed skal fortsat stå øverst på vores dagsorden
 • I anledning af den første EU-dag for økologi understreger EØSU vigtigheden af mere bæredygtige, mere retfærdige og mere inklusive fødevaresystemer
 • Kunstig intelligens (AI) i Europa: Ikke alle afgørelser kan reduceres til ettaller og nuller
September 2021

I dette nummer:

 • Kunstig intelligens: 18 % af verdens bedste forskere er europæiske, men kun 10 % arbejder i Europa
 • Frans Timmermans mødes med europæiske ungdomsledere hos EØSU
 • Bekæmpelse af fattigdom blandt børn i Europa kræver en samfundsmæssig indsats
 • Roaming: EØSU opfordrer til, at der indføres en fælles takstzone i hele EU
Juli 2021

I dette nummer:

 • Konferencen om Europas fremtid: EØSU's høringer vil nå ud i alle hjørner af Europa
 • Det slovenske EU-formandskab starter på et kritisk tidspunkt for Europa
 • "Den europæiske grønne pagt skal være retfærdig, eller også skal den slet ikke være der"
 • Genopretning og genopbygning efter pandemien skal være en prioritet for Europas fremtid
Juni 2021
 • EØSU lancerer civilsamfundsprisen 2021 om klimaindsatsen
 • EU's nye cybersikkerhedsstrategi er et skridt i den rigtige retning
 • EØSU støtter en robust og inklusiv europæisk sundhedsunion
 • Sådan griber du en længe ventet mulighed
April 2021
 • #YEYS2021: Europas ungdom tager klimaudfordringen op
 • EØSU's centrale rolle i konferencen om Europas fremtid anerkendes fuldt ud
 • EØSU ser nærmere på udfordringerne forbundet med hjemmearbejde
 • Det er på høje tid at styrke den europæiske indsats, når det gælder handicappolitikker
Marts 2021

I dette nummer:

 • Konferencen om Europas fremtid: EØSU er fuldt opsat på at bidrage aktivt til at gøre konferencen til en succes
 • Ikke kun grøn og digital: Europas fremtid skal også være mere demokratisk
 • EØSU efterlyser en mere enkel og fair beskatning i og uden for EU
 • EØSU forpligter sig til at yde et vægtigt bidrag til Kommissionens nye initiativer
Februar 2021
 • Tiden er inde til at skabe resultater og give ordet "fællesskab" ny betydning
 • EU vil nøje overvåge gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK
 • Fattigdommen i EU kan halveres inden 2030, hører EØSU
 • En ny pagt om migration: "Mere kompliceret end som så"
Januar 2021

I dette nummer:

 • EØSU byder velkommen til fremtrædende irsk fortaler for handicaprettigheder, Sinéad Burke
 • EU-budgettet 2021-2027 – EØSU glæder sig over at kunne konstatere, at civilsamfundets synspunkter har indvirkning
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Det er på tide, at vores demokrati kommer på niveau med teknologien
 • EU's nye pagt om migration og asyl: en spildt mulighed for en hårdt tiltrængt ny start
December 2020
 • Den europæiske platform for cirkulær økonomi skal op i gear ved indgangen til sin anden fase
 • EØSU tager fat på manglerne i forbindelse med integration af migrantkvinder og -børn
 • Et fremgangsrigt, inkluderende og bæredygtigt EU er i centrum for EØSU's nye formands program
 • Genopretningsmidlerne og budgettet kan ikke holdes som gidsler!

Pages