Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg opfordrer EU-medlemsstaterne til at tilvejebringe gunstige betingelser for filantropi i overensstemmelse med EU's friheder og grundlæggende rettigheder, og anbefaler, at de anerkender og fremmer filantropi som en måde, hvorpå borgerne kan udvise samfundsmæssigt engagement til fællesskabets bedste.

I sin første udtalelse helt og holdent helliget filantropi anbefaler EØSU endvidere, at det bør være en prioritet for både EU og medlemsstaterne at befordre grænseoverskridende filantropiske aktiviteter. Imidlertid bemærker udvalget, at filantropi ikke må blive en erstatning for velfærdsstaten og stærke sociale beskyttelsessystemer baseret på et retfærdigt skattesystem og effektive beskæftigelsespolitikker. Disse bør i stedet blive styrket og videre udviklet, hvilket også vil forbedre filantropiske organisationers evne til at "fylde hullerne ud" og supplere finansieringen på nicheområder, hvor der mangler offentlig støtte. "Vi anerkender fuldt ud den supplerende og innovative merværdi, som filantropi kan tilføre social samhørighed ved at fremme fælles værdier og gøre vores samfund mere robust", sagde ordføreren for udtalelsen, Petru Sorin Dandea. Den filantropiske indsats skal være gennemsigtig, og dette bør sikres med nationale og europæiske sikkerhedsforanstaltninger, understregede han. Tallene viser, at filantropi har oplevet en hurtig vækst i Europa i de seneste tre årtier, idet filantropiske bidrag i Europa repræsenterer mindst 87,5 mia. EUR årligt, hvilket er et konservativt skøn. (ll)