Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Investeringer i EU, EU's nuværende udfordringer og mulige prioriteter for Kommissionens og Europa-Parlamentets kommende mandatperiode – dette var hovedpunkterne for debatten mellem Kommissionens næstformand Jyrki Katainen og medlemmerne af Arbejdsgivergruppen, der fandt sted på gruppens møde den 15. maj 2019.

Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, bød Jyrki Katainen velkommen og takkede ham for det mod og det engagement, han havde udvist i forsvaret for retsstaten og de grundlæggende rettigheder i EU. Han takkede ham ligeledes for deres tidligere møde i Kommissionen, hvor han havde overbragt Jyrki Katainen den erklæring, som Arbejdsgivergruppen havde udstedt forud for europaparlamentsvalget.

Gruppens næstformand Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala bemærkede, at arbejdsgiverne er overordentligt engagerede i bæredygtig udvikling – en politikområde, hvor Jyrki Katainen har været særdeles aktiv. Hun tilføjede, at erhvervslivets og den økonomiske væksts rolle i opnåelsen af bæredygtig udvikling endnu ikke har fået den nødvendige anerkendelse.

I sin opsummering af Kommissionens mandatperiode, der nu lakker mod enden, fremhævede Jyrki Katainen de betydelige integrationsmæssige fremskridt, der er blevet gjort på visse områder, som f.eks. kapitalmarkedsunionen, energiunionen og det digitale indre marked. Han medgav, at Den Europæiske Union nu står over for væsentlig større eksterne udfordringer fra globale konkurrenter, end det var tilfældet for få år siden. Dertil kommer, at nogle lande ønsker, at EU bliver svækket og opsplittet. "Det er derfor, vi skal forsvare både EU's økonomiske interesser og EU's værdier", sagde Jyrki Katainen.(lj)