EØSU fejrer EØS-aftalens 25-årsdag

25-årsdagen for aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der har været i kraft siden 1994, var hovedemnet for mødet i Det Rådgivende EØS-Udvalg den 23. og 24. maj.
Dette udvalg, som repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre aktører fra civilsamfundet i EØS' medlemsstater, understregede betydningen af at gennemføre det indre marked og tage hensyn til dets sociale dimension som de vigtigste prioriteter for de kommende år.

På et ekstraordinært møde med fokus på fejringen af 25-årsdagen beskrev Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, EØS-aftalen som "en succeshistorie – den er mere end blot en handelsaftale, nemlig et eksempel på samarbejde mellem lande med samme værdier". EFTA's generalsekretær Henri Gétaz fremhævede EØS-aftalens robusthed: "Vi er kommet gennem finanskrisen og op til fire reformer af EU-traktaterne, og EØS eksisterer stadig og fungerer. Det kræver en stor indsats og politiske bestræbelser at nå frem til en sådan grad af samarbejde." (dgf)