Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at sætte ligestilling mellem kønnene øverst på den politiske dagsorden, nu hvor de seneste angreb på kvinders rettigheder i Europa risikerer at bringe fremskridtene på ligestillingsområdet alvorligt i fare.

"Vi er i dette årti vidner til synlige og organiserede tilbageskridt for kønsligestilling og menneskerettigheder. På mange områder, herunder løn, pension og beskæftigelsesmuligheder, er fremskridtet enten gået i stå eller tilbage,” sagde Indre Vareikytė, der er ordfører på  EØSU's udtalelse om ligestillingsspørgsmål.

”Med det nuværende tempo vil det tage kvinder over 100 år at opnå ligestilling i Europa, og de kommende generationers døtre vil have færre rettigheder end kvinder i dag,” tilføjede hun.

EØSU har opfordret EU til at optrappe indsatsen og gøre ligestilling til et mål i sig selv i de kommende finansielle rammer ved hjælp af en ambitiøs, bindende femårsstrategi til effektiv håndtering af alle ligestillingsaspekter.

Udvalget har opfordret alle de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret Istanbulkonventionen, til at genoverveje deres holdning, og bedt Kommissionen om at tilføje onlinechikane og -mobning af kvinder til definitionen på ulovlige hadefulde udtalelser.

For at sikre lige repræsentation i egne rækker har udvalget opfordret Rådet til at revidere sine retningslinjer for udpegelsen af EØSU's medlemmer og anbefalet, at medlemsstaterne udvælger kandidater på et kønsparitetisk grundlag. På nuværende tidspunkt er 30 % af EØSU’s medlemmer kvinder. (ll)