Af gruppen Diversitet Europa under EØSU

Hovedelementerne i resuméet af undersøgelsen "Youngsters in the EU: perceptions, knowledge and expectations on Europe" blev præsenteret i Kommissionens presselokale i Charlemagne-bygningen den 15. maj.

Forskningsarbejdet har til formål at sammenligne holdningerne blandt unge fra Europaskolerne i Bruxelles og unge fra skoler under de nationale uddannelsessystemer i Frankrig, Tyskland, Italien, Sverige og Rumænien. Hvor meget ved disse unge om EU, og hvor har de denne viden fra? Hvad mener de om EU, og hvordan mener de, at EU kan eller vil påvirke deres liv? Er der udtalte forskelle de forskellige medlemsstater i mellem, og har eleverne fra Europaskolerne markant andre holdninger?

Formanden for gruppen Diversitet Europa, Arno Metzler, kommenterede forskningsarbejdet: ”Det er afgørende at skabe med folk og berige dem. Vi bør udvikle om EU, f.eks. i form af en eller et specifikt fag i skolerne, hvor EU-institutionernes daglige arbejde forklares. Vi ønsker at gøre det europæiske samfund mere aktivt. Civilsamfundsorganisationer og borgerne bør formidle idéen om og målene for EU. (ih)