af Arbejdstagergruppen i EØSU

Arbejdstagernes stemme skal høres højt og tydeligt i både Europa-Parlamentet og Kommissionen sagde Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen. Derfor afholdt EØSU's Arbejdstagergruppe den 22. maj 2019 et arrangement i tilknytning til EFS-kongressen for at drøfte, hvordan vi kan sikre, at arbejdstagernes rettigheder indtager en central plads på den politiske dagsorden i det nye Europa-Parlament i de næste fem år.

Deltagerne drøftede de udfordringer, som fagforeningerne står over for, og hvordan de vil håndtere de højreorienterede populistiske partiers forventede succes. Vi er nødt til at genvinde arbejdstagernes tillid, idet nationalister og ekstremister altid vil forsøge at drage fordel af menneskers fortvivlelse for på den måde at vinde opbakning, tilføjede Gabriele Bischoff.

Panelet, der bestod af EFS' generalsekretær Luca Visentini, den østrigske MEP Evelyn Regner, og to kandidater ved valget til Europa-Parlamentet Gaby Bischoff og Nicolas Schmit, var enige om, at vælgernes tillid må genvindes, samt at politikerne bør komme med et modsvar på de antieuropæiske populisters retorik. Vælgerne er ikke pludselig blevet racister i nattens løb. Borgerne er desillusionerede og fortvivlede, og nationalisterne tilbyder lette løsninger, hvor de drager fordel af borgernes barske levevilkår,said Luca Visentini.

EU skal være et socialt projekt, der forbedrer alle borgeres arbejds- og levevilkår, og som imødegår ulighed. Dette kræver en retfærdig og progressiv beskatning, gennemførelse af den sociale søjle, fælles sociale minimumsstandarder og korrekt håndhævelse af arbejdsretten. (mg)