Det indre marked har givet EU-borgerne meget mærkbare fordele

Det indre marked har givet EU's borgere mange reelle fordele, fremhæver Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i sit svar på Kommissionens vurdering af det indre markeds status. Flyrejser til overkommelige priser, afskaffelse af roamingtakster, forbedrede jobmuligheder på et arbejdsmarked, der omfatter hele EU, forbrugerrettigheder, der sikrer et højt beskyttelsesniveau på tværs af grænserne. Denne succeshistorie kan være en modgift mod populisme, nationalisme og protektionisme, siger EØSU.

EØSU vedtog på sin plenarforsamling den 15. maj en udtalelse om Kommissionens meddelelse Det indre marked i en verden i forandring: Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement, som gennemgår 25 år med det indre marked og beskriver de udfordringer, der ligger forude.

Det indre marked er et enestående resultat, siger EØSU i sin udtalelse, og EU må sikre, at borgerne er klar over, at de reelle fordele, de har nydt i de sidste 25 år som forbrugere, virksomhedsejere eller arbejdstagere, er resultatet af det indre marked – fordele som vurderes til at beløbe sig til 8,5 % af EU's BNP:

Det indre marked har givet de europæiske virksomheder mulighed for at opskalere og udvide deres aktiviteter i hele EU. På globalt plan har det givet EU den styrke, som et marked på 512 mio. mennesker repræsenterer, hvilket for nylig kom til udtryk i form af de internationale bestræbelser på at overholde databeskyttelsesforordningen.

Denne succeshistorie kan bidrage til at samle den støtte, der er nødvendig for at tilpasse det indre marked til den digitale tidsalder, fremhæver Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).

Det indre marked skal også opfattes som en lejlighed til at bekræfte de europæiske værdier og rettigheder: "Værdier som frihed, økonomisk vækst, demokrati, fred, videnskab og innovation, politisk stabilitet, forbrugere og sociale rettigheder bør være en del af borgernes tankegang. De muliggør fremskridt og velfærd for alle medlemsstater og borgere," siger ordføreren, Gonçalo Lobo Xavier.

"Det indre marked påvirker alle, og det er det, der gør det så stærkt," siger medordfører for udtalelsen, Juan Mendoza Castro. "Vi må bekæmpe populistiske og nationalistiske trusler, som er i fremgang i Europa, og det indre marked er et af de bedste værktøjer, vi har, til at imødegå disse budskaber."

EØSU sætter også fokus på EU's konkurrencepolitik. Dens regler om begrænsning af statsstøtte og bekæmpelse af misbrug af dominerende stilling har været en kilde til dynamik for det europæiske marked og har ført til fordele for forbrugere og virksomheder. I lyset af den hårde globale konkurrence fra (undertiden statsejede) oligopoler eller monopoler bør EU imidlertid kræve gensidighed fra sine handelspartnere for at hjælpe de europæiske virksomheder med at komme inden for på markeder. (dm)