Margrethe Vestager hos EØSU: "Vi har brug for en global løsning på problemet med digital beskatning"

Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrence, sagde på Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) plenarforsamling i maj, at "Kommissionen har arbejdet hårdt for at få indført digital beskatning, fordi vi har brug for en global løsning. Det er uacceptabelt, at nogle virksomheder betaler skat, mens andre ikke gør". Kommissæren forklarede imidlertid, at EU er nødt til først at finde en europæisk løsning.

Luca Jahier, EØSU's formand, præsenterede Margrethe Vestager som den europæiske forkæmper for konkurrence, et emne, der har afgørende betydning for det økonomiske demokrati: "Hvis vi giver en mindre gruppe fuld kontrol over data, vil de kontrollere økonomien og demokratiet, hvilket vil bringe vores fremtid i fare". Margrethe Vestager var enig og påpegede, at "enorme mængder af information kan give store virksomheder en fordel, som mindre konkurrenter ikke kan hamle op med, og sidstnævnte vil dermed få svært ved at klare sig i konkurrencen, selv med et bedre produkt, hvis de ikke har en kritisk masse af data eller brugere". For at rette op på denne markedsforvridning sagde Margrethe Vestager, at "det for at åbne op for konkurrencen kan blive nødvendigt for Kommissionen at stille krav om, at virksomheder giver konkurrenter adgang til deres data, så disse får en fair chance".

Kommissæren understregede, at konkurrence bør være med til at styrke borgernes tillid til den digitale verden: "Nogle platforme indsamler data fra millioner eller endda milliarder af brugere og ved mere om os end vores nærmeste familie, så vi er nødt til at sikre, at vi får styr på dette negative aspekt af den digitale verden". Med dette mål for øje sagde hun, at Kommissionen vil beskytte "multihoming" (som giver forbrugerne mulighed for at anvende mere end en digital platform) og "være på vagt over for onlineplatforme, som er så dominerende, at de kan optræde som markedets dommer ved at fastlægge reglerne for virksomheder, som ønsker at være aktive på markedet". (dgf)