Aldring med værdighed — en menneskeret, men også en mulighed for økonomisk fremgang

EØSU mener, at aldring med værdighed bør være en grundlæggende rettighed. Europæerne lever længere, og det er godt nyt. Men med en aldrende befolkning opstår der samtidig nye sociale, økonomiske og sundhedsrelaterede udfordringer, som påvirker både de ældre og deres familier og samfundet. Dette spørgsmål er blevet forsømt alt for længe, og man har ikke taget højde for de voksende behov blandt ældre mennesker, mener EØSU. I en udtalelse, der blev vedtaget den 15. maj, fremhæver EØSU det kæmpe potentiale, som ældre mennesker udgør for nye job og teknologiske fremskridt.

Hjemmehjælpere, personlige plejere, plejeassistenter og sygeplejersker arbejder inden for nogle af de fag, hvor der vil blive skabt flest job i fremtiden. Deres viden og uddannelse hænger uløseligt sammen med ældre menneskers velbefindende.

"Vi foreslår, at der oprettes et europæisk minimumsuddannelses-/videreuddannelsesprogram for sygeplejersker inden for gerontologi, for plejere og plejeassistenter, ikke blot på teknisk niveau, men også på et socialt og menneskeligt niveau, så man åbner op for og styrker såvel arbejdstagernes mobilitet og tjenesteydelserne for ældre mennesker", udtaler Marian Krzaklewski, EØSU's ordfører for udtalelsen. Uddannelse skal gøres nemmere gennem IKT-værktøjer EØSU anbefaler desuden, at der oprettes en fælles EU-ramme, der indeholder det bedste af allerede eksisterende undervisningsprogrammer

Ældre mennesker ønsker at blive så længe som muligt i deres egne omgivelser. For EØSU er det vigtigt, at deres ønsker respekteres i samråd med deres familier og pårørende. "Men det kan ikke længere blot være et valg mellem indeboende pleje og plejehjem", understreger medordføreren for udtalelsen, Jean-Pierre Haber. "Der findes allerede alternative faciliteter, og de faciliteter, der endnu ikke er bygget, skal geares til at lette en uafhængig tilværelse. Deres udformning bør således tage udgangspunkt i folks profiler og de specifikke sundhedsproblemer, de måtte have".

EØSU opfordrer samtidig til bedre anvendelse af de innovationer, som de digitale teknologier byder på: telemedicin, sensorer, e-sundhedskort og elektroniske patientjournaler samt boligautomatisering, som ikke blot vil forbedre ældres uafhængighed, men også øge effektiviteten og sikkerheden på plejeområdet. (sma)