"Den kommende udfordring består i både at bekæmpe klimaændringer og sikre fødevareforsyningen på en klode, der snart vil være hjemsted for 10 milliarder mennesker. Bioøkonomien, der omfatter produktion af vedvarende biologiske ressourcer og deres omdannelse til fødevarer, foder og biobaserede produkter, kan spille en vigtig rolle med hensyn til opnåelsen af begge mål", sagde Mindaugas Maciulevičius og Udo Hemmerling, ordførere for EØSU's udtalelse om Opdatering af bioøkonomistrategien, der blev vedtaget den 15. maj.

Principperne om bæredygtighed har afgørende betydning for at skabe en "ny" bioøkonomi, og det er nødvendigt at bevare naturressourcerne, hvis de skal forblive produktive.

SMV'er spiller en vigtig rolle i bioøkonomien. For at øge deres bidrag har de brug for bedre rådgivning og adgang til finansiering. Det er vigtigt, at der etableres individuelle og fleksible rådgivningstjenester, der kan hjælpe SMV'er i fødevaresektoren med at lancere langsigtede, innovative projekter. Derudover kan offentligt-privat samarbejde spille en stor rolle med hensyn til at styrke effektiviteten og skabe grobund for udveksling af viden, ekspertise og bedste praksis.

Forbindelserne mellem forskellige områder – by- og landområder, landdistrikter indbyrdes, land- og havområder – kan bidrage til værdikæder og klynger inden for bæredygtig bioøkonomi og vil især være en hjælp til, at central- og østeuropæiske lande kan øge deres output og dermed fremme vækst og beskæftigelse, navnlig i landdistrikterne. Denne region er rig på biomasse på grund af ekstensive aktiviteter inden for landbrug, skovbrug og fiskeri og har en høj, men underudnyttet biomassekapacitet. (sma)