Civilsamfundsprisen i 2019 tilegnes styrkelse af kvinders indflydelse

EØSU tilegner i 2019 sin vigtige civilsamfundspris til styrkelse af kvinders indflydelse og kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder

Der er nu åbent for indgivelse af ansøgninger

 

Tilgængelige sprog:

Leder

Vi har stemt, og vi har valgt vores repræsentanter i Europa-Parlamentet. Vi har stemt, og vi har især forstået, at vores stemme har magt til at påvirke vores dagligdag.

Vigtige datoer

28. juni 2019, Bruxelles

Formidling af handicappedes rettigheder

12. juli 2019, Bruxelles 

Hvilke økonomiske modeller ønsker borgerne i Europa?

17. - 18. juli 2019, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

Isabel Caño, næstformand for EØSU, affyrede et af de seks startskud til "20 km gennem Bruxelles".

Flere end 40.000 løbere med 137 forskellige nationaliteter deltog i sportsarrangementet "20 km gennem Bruxelles", der blev afholdt for 40. gang den 19. maj 2019. I år blev løbet afholdt i europaparlamentsvalgets tegn og med sloganet "Denne gang stemmer jeg".

Dilyana Slavova præsenterer EØSU's synspunkter på udenrigsministermøde i Østpartnerskabet

Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, deltog i udenrigsministermødet i Østpartnerskabet, som Rådet for Den Europæiske Union var vært for den 13. maj for at fejre 10-årsdagen for Østpartnerskabet.

EØSU fejrer EØS-aftalens 25-årsdag

25-årsdagen for aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der har været i kraft siden 1994, var hovedemnet for mødet i Det Rådgivende EØS-Udvalg den 23. og 24. maj.

EØSU-/RU-kantinen dropper plastic

Siden den 14. maj har man hverken kunnet finde engangsplastik eller plastikemballage i Det Europæiske Regionsudvalgs og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs fælles kantine i Jacques Delors-bygningen. Den er således blevet den første plastikfri kantine i EU-institutionerne.

EØSU-nyt

Margrethe Vestager hos EØSU: "Vi har brug for en global løsning på problemet med digital beskatning"

Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrence, sagde på Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) plenarforsamling i maj, at "Kommissionen har arbejdet hårdt for at få indført digital beskatning, fordi vi har brug for en global løsning. Det er uacceptabelt, at nogle virksomheder betaler skat, mens andre ikke gør". Kommissæren forklarede imidlertid, at EU er nødt til først at finde en europæisk løsning.

Bekæmpelse af antisemitisme er også en kamp for et demokratisk, værdibaseret Europa.

EØSU havde inviteret Raya Kalnova (Den Europæiske Jødiske Kongres), Michał Bilewicz (Centret for forskning i fordomme, universitetet i Warszawa) og Joel Kotek (Université Libre de Bruxelles – ULB) for at drøfte antisemitisme i Europa på udvalgets plenarforsamling i maj.

EØSU fremsætter et forslag, der handler om at øge SMV'ernes bidrag til bioøkonomien

"Den kommende udfordring består i både at bekæmpe klimaændringer og sikre fødevareforsyningen på en klode, der snart vil være hjemsted for 10 milliarder mennesker. Bioøkonomien, der omfatter produktion af vedvarende biologiske ressourcer og deres omdannelse til fødevarer, foder og biobaserede produkter, kan spille en vigtig rolle med hensyn til opnåelsen af begge mål", sagde Mindaugas Maciulevičius og Udo Hemmerling, ordførere for EØSU's udtalelse om Opdatering af bioøkonomistrategien, der blev vedtaget den 15. maj.

Aldring med værdighed — en menneskeret, men også en mulighed for økonomisk fremgang

EØSU mener, at aldring med værdighed bør være en grundlæggende rettighed. Europæerne lever længere, og det er godt nyt. Men med en aldrende befolkning opstår der samtidig nye sociale, økonomiske og sundhedsrelaterede udfordringer, som påvirker både de ældre og deres familier og samfundet. Dette spørgsmål er blevet forsømt alt for længe, og man har ikke taget højde for de voksende behov blandt ældre mennesker, mener EØSU. I en udtalelse, der blev vedtaget den 15. maj, fremhæver EØSU det kæmpe potentiale, som ældre mennesker udgør for nye job og teknologiske fremskridt.

Europas civilsamfund efterlyser politisk vilje til ligebehandling af mænd og kvinder

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at sætte ligestilling mellem kønnene øverst på den politiske dagsorden, nu hvor de seneste angreb på kvinders rettigheder i Europa risikerer at bringe fremskridtene på ligestillingsområdet alvorligt i fare.

EØSU opfordrer regeringerne til at fremme filantropi i Europa

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg opfordrer EU-medlemsstaterne til at tilvejebringe gunstige betingelser for filantropi i overensstemmelse med EU's friheder og grundlæggende rettigheder, og anbefaler, at de anerkender og fremmer filantropi som en måde, hvorpå borgerne kan udvise samfundsmæssigt engagement til fællesskabets bedste.

Det indre marked har givet EU-borgerne meget mærkbare fordele

Det indre marked har givet EU's borgere mange reelle fordele, fremhæver Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i sit svar på Kommissionens vurdering af det indre markeds status. Flyrejser til overkommelige priser, afskaffelse af roamingtakster, forbedrede jobmuligheder på et arbejdsmarked, der omfatter hele EU, forbrugerrettigheder, der sikrer et højt beskyttelsesniveau på tværs af grænserne. Denne succeshistorie kan være en modgift mod populisme, nationalisme og protektionisme, siger EØSU.

Kunstig intelligens i Europa: ingen må lades i stikken

Udviklingen af kunstig intelligens i Europa bør være så bredt inkluderende som muligt, siger EØSU i sin evaluering af Kommissionens koordinerede plan for kunstig intelligens. Man bør gennem politikken sikre, at de mange fordele ved kunstig intelligens kommer civilsamfundet til gode, og samtidig minimere risici som f.eks. manipulation af de demokratiske processer.

Nyt fra grupperne

Arbejdstagernes stemme i det kommende Europa-Parlament

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Arbejdstagernes stemme skal høres højt og tydeligt i både Europa-Parlamentet og Kommissionensagde Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen. Derfor afholdt EØSU's Arbejdstagergruppe den 22. maj 2019 et arrangement i tilknytning til EFS-kongressen for at drøfte, hvordan vi kan sikre, at arbejdstagernes rettigheder indtager en central plads på den politiske dagsorden i det nye Europa-Parlament i de næste fem år.

Gruppen Diversitet Europa udgiver resumé af undersøgelse om unge og EU

Af gruppen Diversitet Europa under EØSU

Hovedelementerne i resuméet af undersøgelsen "Youngsters in the EU: perceptions, knowledge and expectations on Europe" blev præsenteret i Kommissionens presselokale i Charlemagne-bygningen den 15. maj.

Kommissionens næstformand i debat med Arbejdsgivergruppen om fremtidige politiske prioriteter

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Investeringer i EU, EU's nuværende udfordringer og mulige prioriteter for Kommissionens og Europa-Parlamentets kommende mandatperiode – dette var hovedpunkterne for debatten mellem Kommissionens næstformand Jyrki Katainen og medlemmerne af Arbejdsgivergruppen, der fandt sted på gruppens møde den 15. maj 2019.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Ren mobilitet ved Tour de France-starten

Den 3. juli 2019 byder EØSU Alberto Toscano, journalist og forfatter til bogen "A bike against Nazi barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali ", velkommen til en debat om ren mobilitet. Den italienske mester i cykling Gino Bartali var Mussolini-regimets stolthed og et ekstraordinært menneske, en diskret helt, der reddede hundreder af italienske jøder under holocaust.

Kunstudstillingen "Post-industrial Societies: Art & Crisis of Values"

EØSU er vært for kunstudstillingen "Post-industrial Societies: Art & Crisis of Values" med værker af den spanske kunstner Jesus Montoia Oribe. Formålet med udstillingen er at fremhæve det arbejde, som EØSU har udført på området industrielle ændringer, og derfor afholdes den i partnerskab med Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI). Udstillingen kan ses i EØSU fra den 3. til den 30. juni. Et åbningsarrangement vil finde sted den 3. juni 2019 i forbindelse med mødet i CCMI.

Yderligere oplysninger: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Rådet er vært for EØSU's udstilling "EU taler dit sprog"

poster EU speaks your language

I Rådet for Den Europæiske Union kan man se udstillingen "EU taler dit sprog", der oprindeligt blev vist i EØSU i september 2018 som en markering af 60-årsdagen for den første retsakt, der stadfæster flersprogetheden i EU.

"EU taler dit sprog" blev til i EØSU og blev indviet i september 2018 på 60-årsdagen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 1/1958.

 

Udstillingen "Together for Inclusion" fremvises under de europæiske udviklingsdage

Fotoudstillingen Together for Inclusion fremvises den 18.-19. juni 2019 i "Global Village" som led i de europæiske udviklingsdage (EDDs 2019), der organiseres af Kommissionen i Tour & Taxis, Bruxelles.

Udstillingen er blevet organiseret af EØSU i partnerskab med det internationale handicap- og udviklingskonsortium (IDDC) og blev i december sidste år fremvist for at markere den internationale dag for personer med handicap.