Digital publikation — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) — 60 års engagement

Civilsamfundet i aktion for morgendagens Europa

Udvalget blev oprettet ved Romtraktaten i 1957 og holdt sin første plenarforsamling for 60 år siden – den 19. maj 1958. Siden da har udvalgets historie været knyttet til den europæiske integrationsproces, som det fortsat arbejder for.

Denne digitale publikation beskriver ved hjælp af udvalgets succeshistorier, største resultater, merværdi og vision for Europas fremtid udvalgets 60 års engagement for at få civilsamfundet i al sin mangfoldighed til at deltage i opbygningen af Europa.

Denne levende publikation, der er fuld af multimedieindhold og især videoer og infografer, henvender sig såvel til et fagpublikum (medier, civilsamfundsorganisationer, nationale økonomiske og sociale råd, andre institutioner, universiteter osv.) som til den brede offentlighed. Der er tale om et produkt, der løbende udvikler sig, og som har til formål at belyse den helt særlige rolle, som EØSU – og det organiserede civilsamfund, som det repræsenterer – spiller i den europæiske integrationsproces som katalysator for deltagelsesdemokratiet.

Den er tilpasset mobile enheder (tablets og senere også smartphones) og bliver i starten tilgængelig på tre sprog (EN, FR og DE) på udvalgets hjemmeside. (fgr)