Af Arbejdstagergruppen i EØSU

"Den sociale dagsorden bør stå i centrum for en genopretningsplan i Europa efter covid-19. Vi må fokusere på en omfattende reform af stabilitets- og vækstpagten og på at indføre en gylden regel, der giver landene mulighed for at investere i social infrastruktur", sagde formand for Arbejdstagergruppen, Oliver Röpke.

Oliver Röpke præsenterede EØSU's og Arbejdstagergruppens webinar om, hvordan vi opbygger et mere retfærdigt Europa for at håndtere følgerne af coronaviruspandemien, som blev afholdt med støtte fra EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, Isabel Caño. Oliver Röpke understregede, at enhver genopretningsplan bør have fokus på principperne om solidaritet, bæredygtighed samt beskyttelse og inddragelse af arbejdstagerne.

For deltagerne i webinaret – som omfattede EU-kommissær for beskæftigelse, Nicolas Schmit, formand for S&D-Gruppen i Europa-Parlamentet, Iratxe García, og generalsekretær for ETUC, Luca Visentini – stod det fast, at de bibelske dimensioner af krisen, som har kostet tusindvis af mennesker deres levebrød, betyder, at vi ikke kan fortsætte, som vi plejer.

Kommissær Nicolas Schmit insisterede på, at genopretningsplanen skal sigte mod økonomisk og social konvergens og samtidig omfatte overordnede mål som den grønne pagt og den digitale pagt samt instrumenter til at afbøde fattigdoms- og arbejdsløshedsrisici såsom SURE-mekanismen, der støtter nationale ordninger for nedsat arbejdstid med lån, en ungdomsgaranti og mindstelønsinitiativer på EU-plan i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Formand for S&D-Gruppen Iratxe García understregede, at det mere end nogen sinde er nødvendigt at opnå en ambitiøs aftale om FFR for at sikre en bred genopretningsplan baseret på den sociale søjle og verdensmålene. Hun efterlyste stærkere EU-kompetencer på det sundhedspolitiske område især for at forbedre den europæiske modstandsdygtighed over for lignende pandemier i fremtiden. "Vi har brug for en europæisk sundhedsunion", insisterede hun.

Generaldirektør for ETUC Luca Visentini advarede om, at en udsættelse af vigtige initiativer lanceret af Kommissionen inden pandemien såsom den grønne pagt, den sociale søjle og retfærdig digital omstilling, som erhvervslivet og den finansielle sektor har anbefalet for at "fokusere på det væsentlige", i alvorlig grad ville bringe genopretningen i fare, og det samme ville en tilbagevenden til en stram finanspolitik. (mg)