EØSU har hilst Kommissionens forslag om reviderede beskæftigelsesretningslinjer for medlemsstaterne velkommen, men også anmodet om, at retningslinjerne tilpasses for at tage hensyn til den truende beskæftigelsesmæssige og sociale krise forårsaget af covid-19-udbruddet og bidrage til at afbøde krisens negative virkninger på Europas arbejdsmarkeder.

EØSU foreslår, at man i år undtagelsesvist overvejer muligheden for at indføre yderligere og ekstraordinære eller akutte retningslinjer som rettesnor for EU-landene for at tilpasse deres beskæftigelsespolitikker til de aktuelle hidtil usete omstændigheder.

En sådan akut covid-19-beskæftigelsesretningslinje kan omfatte henvisninger til effektive midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at afbøde virkningerne af krisen, såsom ordninger for nedsat arbejdstid, indkomststøtte, forlængelse af sygedagpenge og fremme af hjemmearbejde samtidig med, at arbejdsgivernes ansvar for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed respekteres.

EØSU's forslag blev fremsat i en udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, som blev offentliggjort lige inden covid-19-udbruddet. EØSU's udtalelse blev vedtaget på plenarforsamlingen den 7. maj. 

"Det økonomiske chok forårsaget af covid-19-udbruddet kan få alvorlig og langvarig indvirkning på de europæiske arbejdsmarkeder. En stærk social dialog er afgørende for enhver beskæftigelsespolitik, og der skal gøres mere for at lette og fremme den sociale dialog, både på nationalt og europæisk plan", sagde hovedordføreren for udtalelsen, Ellen Nygren. (ll)